Κρήτη: Πρόσκληση για συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

0
10

Πρόσκληση προς τα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής για να προσέλθουν στην δημόσια συνεδρίαση που θα πραγματοποιηθεί στις 3 Δεκεμβρίου απηύθυνε  μέσω ανακοίνωσης ο Δήμαρχος και Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, Θεοδόσιος Καλαντζάκης.

Η ανακοίνωση :

Θέμα:Απευθείας ανάθεση της προμήθειας καυσίμων Δήμου Ιεράπετρας 

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια κατεπείγουσα  συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής   που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Δημοκρατίας 31  στον 1ο όροφο , την 3η του μηνός  Δεκεμβρίου έτους 2019, ημέρα  Τρίτη  και ώρα 13.00  για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στο συνημμένο θέμα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87).