Κρήτη: Παρουσίαση για την Εμβληματική Δράση με τίτλο «Δράση για την Έρευνα στον Αγροδιατροφικό Τομέα της Κρήτης»

0
23

Στις 13 Νοεμβρίου 2018 αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ) του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων η απόφαση για την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υλοποίηση της δράσης με τίτλο «Δράση για την Έρευνα στον Αγροδιατροφικό Τομέα της Κρήτης».

Η πρόσκληση, με ενδεικτικό προϋπολογισμό 850.000 ευρώ, αφορά ένα συγκεκριμένο αριθμό δυνητικών τελικών δικαιούχων και αναλυτικά:
– Το Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Κρήτης
– Το Πανεπιστήμιο Κρήτης
– Το Ίδρυμα Τεχνολογίας Έρευνας
– Τον Ελληνικό Γεωργικό Οργανισμό (ΕΛΓΟ)-Δήμητρα

Η πρόσκληση εντάσσεται στο Υποέργο 2, ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ Β «Πιλοτική εφαρμογή νέων προτύπων αγροτικής παραγωγής» του έργου «Εμβληματική Ερευνητική Δράση Εθνικής εμβέλειας για την αξιοποίηση νέων τεχνολογιών στον τομέα της Αγροδιατροφής» της ΓΓΕΤ.
Στόχος της δράσης είναι η πιλοτική εφαρμογή νέων προτύπων αγροτικής παραγωγής στο πλαίσιο «Έρευνα-Καινοτομία-Εκπαίδευση», τα οποία θα αξιοποιούν νέες τεχνολογίες και καινοτόμες τεχνικές στην περιοχή της Κρήτης, η οποία διαθέτει σημαντικές αναξιοποίητες υποδομές (κτήρια, εργαστήρια, εκτάσεις καλλιεργήσιμων γαιών).

Ο Αναπληρωτής Υπουργός Έρευνας και Καινοτομίας Καθηγητής Κ. Φωτάκης θα παρουσιάσει το αντικείμενο και τους στόχους του έργου σε εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 4 Δεκεμβρίου 2018 στις 12:00 στο Αμφιθέατρο της Σχολής Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας του ΤΕΙ Κρήτης στο Ηράκλειο. Στην εκδήλωση θα παρευρεθεί και θα χαιρετίσει ο Γενικός Γραμματέας Αγροτικής Πολιτικής & Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων Καθηγητής Χ. Κασίμης.

Αμέσως μετά την παρουσίαση θα παραχωρηθεί Συνέντευξη Τύπου.