Κρήτη : Μνημόνιο συνεργασίας ΙΤΕ και ΕΛΜΕΠΑ για την περαιτέρω μελέτη των σεισμών

0
22

Μνημόνιο συνεργασίας υπεγράφη σήμερα μεταξύ του Ινστιτούτου Υπολογιστικών Μαθηματικών του ΙΤΕ και του Ινστιτούτου Φυσικής του Εσωτερικού της Γης και Γεωκαταστροφών του ΕΛΜΕΠΑ.

Σαν στόχο έχει την ανάπτυξη κοινών ερευνητικών, αναπτυξιακών, και μεταπτυχιακών εκπαιδευτικών δράσεων.

Αντικείμενο της συνεργασίας είναι  η μαθηματική μοντελοποίηση και αριθμητική προσομοίωση που αφορούν στη διάδοση σεισμικών κυμάτων, την επέκταση ρηγματώσεων και τη συμπεριφορά των γεωϋλικών, καθώς και η στατιστική μελέτη πολύπλοκων συστημάτων της γεωφυσικής και σεισμολογίας.