Κρήτη: Ειδική συνεδρίαση Περιφερειακού Συμβουλίου την Παρασκευή 15 Νοεμβρίου

0
11

Ειδική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, (σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 78 παρ 5 του Ν. 4172/2013:

«Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής του ν. 4046/2012, του ν. 4093/2012 και του ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 167) και τις διατάξεις των άρθρων 163, 176 και 268 του Ν. 3852/2010), θα γίνει την Παρασκευή 15 Νοεμβρίου 2019 και ώρα 12:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων της Περιφέρειας Κρήτης (Πλατεία Ελευθερίας).

Το θέμα της ημερήσιας διάταξης είναι το εξής:

  1. Ψήφιση Προϋπολογισμού και Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ

-Πίνακας Στοχοθεσίας Οικονομικών Αποτελεσμάτων) οικονομικού έτους 2020 Περιφέρειας Κρήτης, σύμφωνα με την αριθμ. 1373/2019 σχετική απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Π.Κ. 

– (εισηγήτρια η Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ρεθύμνου κα Μαρία Λιονή)

term_id; ?>