Κρήτη: 2.377 επιχειρήσεις θα πάρουν τα 60 εκατ. της μη επιστρεπτέας επιχορήγησης | Εκδόθηκε η απόφαση του Περιφερειάρχη

0
282

2.377 επιχειρήσεις του νησιού, θα λάβουν το συνολικό ποσό των 60.012.436,03 ευρώ από το Πρόγραμμα της μη επιστρεπτέας επιχορήγησης της Περιφέρειας Κρήτης, σύμφωνα με απόφαση του περιφερειάρχη Σταύρου Αρναουτάκη, η οποία δόθηκε σήμερα στη δημοσιότητα.

Η βάση ένταξης στο πρόγραμμα ανήλθε τελικά σε 68,13 μονάδες.

557 αιτήσεις απορρίφθηκαν καθώς είτε δεν πληρούν τις τυπικές προϋποθέσεις, είτε έχουν ελλείψεις στα δικαιολογητικά.

Επίσης, 7.995 επιχειρήσεις των οποίων οι αιτήσεις πληρούσαν τις τυπικές προϋποθέσεις δε θα χρηματοδοτηθούν από το Πρόγραμμα, λόγω εξάντλησης του διαθέσιμου προϋπολογισμού της πρόσκλησης.

Οι υποψήφιοι, των οποίων οι αιτήσεις χρηματοδότησης απορρίπτονται με τη συγκεκριμένη απόφαση, έχουν άπαξ τη δυνατότητα ηλεκτρονικής υποβολής ένστασης κατά αυτής, μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων, εντός αποκλειστικής προθεσμίας πέντε (5) εργάσιμων ημερών.

Η υποβολή των ενστάσεων αρχίζει δέκα (10) εργάσιμες ημέρες από την επομένη έκδοσης της απόφασης έγκρισης του Πίνακα Κατάταξης – Απορρίψεων και της σχετικής απόφασης ένταξης, σύμφωνα με το Κεφάλαιο 10.5 Διαδικασία Ενστάσεων της Αναλυτικής Πρόσκλησης της Δράσης, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Δείτε ΕΔΩ αναλυτικά την απόφαση του περιφερειάρχη Κρήτης