Κινητοποίηση για τη σχολική στέγη

0
50

Είναι σε όλους γνωστό ότι πολλά σχολεία στο Νομό και ιδιαίτερα στο ενιαίο πολεοδομικό συγκρότημα Ηρακλείου έχουν κάνει τον κύκλο τους και δεν σηκώνουν καμία στατική ενίσχυση, ούτε καν επιδιόρθωση. Προσπαθούμε σήμερα με την κοινή κινητοποίηση να ανοίξουμε το θέμα της καταγραφής του συνόλου των κτιριακών προβλημάτων και αναγκών, να καταδείξουμε και αναδείξουμε την επιτακτική ανάγκη αντισεισμικών ελέγχων των σχολικών κτιρίων και όπου χρειάζεται θωράκιση αυτών.

Το επισημαίνουμε αυτό, διότι χιλιάδες παιδιά κάνουν μάθημα μέσα σε ανέλεγκτα κτίρια, σε σχολικές αίθουσες που στην πλειονότητά τους είναι παμπάλαιες, χτισμένες με παλαιούς αντισεισμικούς κανονισμούς και ως εκ τούτου επικίνδυνες. Ολοκληρωμένη εικόνα δεν υπάρχει. Ο δήμος Ηρακλείου οφείλει να καταγράψει την πραγματική κατάσταση των προβλημάτων και να μην την αποκρύβει.

Οι γονείς αδυνατούν να απογειωθούν από τις ανάγκες της πραγματικότητας. Η ασφάλεια των παιδιών σε περίπτωση σεισμού και η λειτουργικότητα των σχολείων ως παιδαγωγικά διδακτήρια, είναι αναγκαίες – πολύ δε περισσότερο σήμερα – που απαιτείται η επιμήκυνση του χρόνου παραμονής των παιδιών στα σχολεία. Αυτοί που θέλουν το σχολείο να προετοιμάζει το παιδί για «τις ανάγκες της αγοράς», θεωρούν αναγκαίο για να πετύχει καλύτερα ο στόχος τους, να εγκαταστήσουν την αγορά την ίδια και τους ανθρώπους της μέσα στο σχολικό κτίριο.

Οι κυβερνήσεις ΝΔ – ΠΑΣΟΚ και Συνεργασίας όπως η σημερινή ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, αντί να προχωρήσουν στο τόσο αναγκαίο πρόγραμμα κατασκευής νέων σχολικών μονάδων και να ολοκληρώσουν με ταχύτατους ρυθμούς τον προσεισμικό έλεγχο των σχολείων (έχουν ελεγχθεί οπτικά μόνο 6.000 σχολικά κτίρια), προχώρησαν σε συγχωνεύσεις σχολικών μονάδων, ενώ οδήγησαν στην πλήρη αποδυνάμωση και υποβάθμιση του ΟΣΚ. Ιδιαίτερα μετά το 1998 και τη μετατροπή του ΟΣΚ σε Ανώνυμη Εταιρεία του Δημοσίου, στο όνομα δήθεν της ευελιξίας και της αναδιάρθρωσης, διευρύνθηκε η εμπορευματοποίηση της Σχολικής Στέγης με τη σύναψη εκατοντάδων προγραμματικών συμβάσεων με τους Δήμους και την καθιέρωση των Συμπράξεων Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ), όπως επέβαλε η ΕΕ με τα κοινοτικά προγράμματα.

Το αποτέλεσμα ήταν, μέσω των ΣΔΙΤ, να διεισδύσουν μεγάλοι επιχειρηματικοί και τραπεζικοί όμιλοι στην κατασκευή, συντήρηση αλλά και κερδοσκοπική εκμετάλλευση της Σχολικής Στέγης, αφού τα κριτήρια και οι προϋποθέσεις για την κατασκευή και εκμετάλλευση ομάδων σχολείων, καθώς και η συμμετοχή τραπεζών σε αυτές, απέκλειαν ουσιαστικά τις μικρομεσαίες κατασκευαστικές – εργοληπτικές εταιρείες. Από την άλλη μεριά, βέβαια, οι μεγάλοι κατασκευαστικοί και επιχειρηματικοί όμιλοι που συμμετείχαν στα ΣΔΙΤ και κυριαρχούν στο χώρο, επέβαλαν τους δικούς τους όρους για την υλοποίηση των έργων αυτών και βέβαια την πλήρη ελαστικοποίηση των σχέσεων εργασίας και την ισοπέδωση εργασιακών και μισθολογικών δικαιωμάτων. Και αυτό με τη στήριξη των κυβερνήσεων και της ΕΕ που με σειρά μέτρων και νόμων τους στήριξαν και τους στηρίζουν, προκειμένου να αυξήσουν την κερδοφορία τους, φορτώνοντας και την κρίση τους στις πλάτες των εργαζομένων.

Αυτή η κατάσταση εντάθηκε τα τελευταία χρόνια, αφού με πρόσχημα την οικονομική κρίση και μέσα από τα εφιαλτικά για το λαό Μνημόνια με την ΕΕ και το ΔΝΤ, μείωσαν κατά 65% έως και 75 % τα κονδύλια από τον κρατικό προϋπολογισμό (δηλ. το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων – ΠΔΕ) για τη Σχολική Στέγη, με αποτέλεσμα όχι μόνο να δυσκολεύει η μελέτη – κατασκευή νέων σχολείων, αλλά και να μην πληρώνονται οι μικρομεσαίοι εργολάβοι – κατασκευαστές στα υπό εξέλιξη έργα, με αποτέλεσμα να προχωρούν σε διακοπή εργασιών και σε στάση πληρωμών για τους εργάτες (οικοδόμους και άλλες ειδικότητες). Παράλληλα, μείωσαν και κατά 65% – 70 % το προσωπικό του ΟΣΚ, με απολύσεις συμβασιούχων όλων των ειδικοτήτων που δούλευαν από 4 έως και 11 χρόνια στον ΟΣΚ, αναγκαστική συνταξιοδότηση μονίμων και ένταξη άλλων σε εργασιακή εφεδρεία.

Γι’ αυτό και η Ένωση Γονέων είναι κατηγορηματικά αντίθετη στην προοπτική ιδιωτικοποίησης των σχολικών υποδομών, την αποκέντρωση βασικών αρμοδιοτήτων από τον κεντρικό σχεδιασμό του κράτους στην τοπική διοίκηση και την εναρμόνισή τους με τις ανάγκες της αγοράς. Το σχολικό κτίριο οφείλει να είναι δημόσια κοινωνική ιδιοκτησία.

Ποια προοπτική προτείνουμε

1. Καταγραφή κτιριολογικής κατάστασης σχολείων. Να δοθούν όλες οι εκθέσεις προσεισμικού ελέγχου. Άμεσα αποκατάσταση ασφάλειας των κτιρίων.
2. Άμεση απομάκρυνση από τα σχολεία, των επιχειρηματικών δράσεων που προκαλούν πυρκαγιές, εκρήξεις, έκλυση επικίνδυνων χημικών.
3. Αναγκαστικές απαλλοτριώσεις οικοπέδων στα ήδη χαρακτηρισμένα οικόπεδα και να αρχίσουν οι ανεγέρσεις σχολείων με όλη την αναγκαία υποδομή και εξοπλισμό που απαιτούν οι σύγχρονες εκπαιδευτικές ανάγκες.
4. Άμεσος χαρακτηρισμός οικοπέδων ως σχολική στέγη σε περιοχές που αναπτύσσονται πληθυσμιακά και που ήδη υπάρχει ανάγκη ή θα προκύψει στο άμεσο μέλλον η ίδρυση νέων σχολείων, αξιοποίηση της ΣΕΑΠ, της περιοχής Κορακοβούνι, Κορώνι Μαγαρά, Γάζι, κ.ά.
5. Να αγοραστούν όλα τα αναγκαία προτεινόμενα οικόπεδα.
6. Να εκδοθούν πιστοποιητικά καταλληλότητας και να θεσπιστεί μητρώο επισκευών και συντήρησης για όλα τα σχολεία.
7. Προστασία κάθε ελεύθερου χώρου, ιδίως στις πυκνοδομημένες περιοχές του Ηρακλείου και απόκτηση νέων χώρων
8. Προγράμματα Αντισεισμικής «αγωγής» ενταγμένα μέσα στην εκπαιδευτική διαδικασία.
9. Ανάπτυξη της έρευνας με τη διάθεση της χρηματοδότησης, του απαιτούμενου ανθρώπινου δυναμικού και εξοπλισμού.
10. Κατάργηση κάθε επιχειρηματική δράσης στην εκπαίδευση.
– Αύξηση των δαπανών για την παιδεία στο 15% του τακτικού κρατικού προϋπολογισμού.
– Δημόσια σχολεία πρωινά, σύγχρονα και ασφαλή.