Κάλπες στον ιατρικό σύλλογο Χανίων

0
46

Οι εκλογές για την ανάδειξη όλων των οργάνων διοίκησης του Ιατρικού Συλλόγου Χανίων θα γίνουν στις 22 Οκτωβρίου 2017 ημέρα ΚΥΡΙΑΚΗ στα γραφεία του Συλλόγου  από την ανατολή έως και τη δύση του ηλίου.

1.Για το Διοικητικό Συμβούλιο θα εκλεγούν 11 μέλη. Δικαίωμα υποψηφιότητας για το Δ.Σ έχουν όλα τα μέλη ανεξάρτητα από το χρόνο εγγραφής τους στο Σύλλογο.

2.Για το Πειθαρχικό Συμβούλιο θα εκλεγούν.

α)Πρόεδρος και 6 Τακτικά μέλη.

β)Αντιπρόεδρος και 6 Αναπληρωματικά Μέλη.

Οι υποψήφιοι για τη θέση του Προέδρου πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι στο Σύλλογο μας πάνω από 15 χρόνια ,τα δε υπόλοιπα μέλη πάνω από 10 χρόνια .

3.Για την Εξελεγκτική Επιτροπή θα εκλεγούν 3 μέλη.

4.Για τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο θα εκλεγούν 6 εκπρόσωποι .Οι υποψήφιοι για τον Π.Ι.Σ. πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι στο Σύλλογο μας πάνω από 1 χρόνο.

Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων λήγει 30 ημέρες προ των εκλογών, δηλαδή μέχρι το Παρασκευή 22- 9 2017 στις 12:00 μ.μ .

Οι υποψήφιοι πρέπει να γνωστοποιήσουν εγγράφως την πρόθεση τους στην Πρόεδρο του Συλλόγου μας εμπρόθεσμα. Δικαίωμα ψήφου έχουν οι ταμιακώς εντάξει.