Η Ελλάδα 35η από 41 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΟΑΣΑ ως προς την ευελιξία στην απασχόληση.

0
45

Σύμφωνα με τον Δείκτη Ευελιξίας στην Απασχόληση (Employment Flexibility Index) στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΟΟΣΑ για το 2018 που εξέδωσε το Lithuanian Free Market Institute και παρουσιάζει στην Ελλάδα κατ’ αποκλειστικότητα το Κέντρο Φιλελεύθερων Μελετών “Μάρκος Δραγούμης”, η Ελλάδα καταλαμβάνει την 35η θέση επί 41 χωρών, παρά τις μεταρρυθμίσεις που ήδη έχουν αναληφθεί τα τελευταία χρόνια στην αγορά εργασίας.

Ο Δείκτης, για την σύνταξη του οποίου συνεργάστηκαν έξι δεξαμενές σκέψεις από τη Λιθουανία, την Εσθονία, την Πολωνία, τη Σλοβακία, τη Βουλγαρία και την Τσεχία, αξιοποιεί στοιχεία της Παγκόσμιας Τράπεζας και μετρά το ρυθμιστικό αποτύπωμα σε τομείς όπως η πρόσληψη νέων εργαζομένων, οι ώρες εργασίας, το κανονιστικό πλαίσιο και το κόστος της απόλυσης εργαζομένων.

Σύμφωνα με τους συντάκτες της έρευνας, οι πολιτικές για την αγορά εργασίας επηρεάζουν άμεσα τόσο τα επίπεδα απασχόλησης μιας χώρας, όσο και τις συνολικές της οικονομικές επιδόσεις. Ένα υπερβολικά άκαμπτο ρυθμιστικό πλαίσιο, παρά τις ευγενείς προθέσεις των υποστηρικτών τέτοιων πολιτικών, αποθαρρύνει τη δημιουργία θέσεων εργασίας, μειώνει το επίπεδο της συμμετοχής στο εργατικό δυναμικό, αυξάνει την ανεργία και ενισχύει την παράτυπη οικονομία και τη μαύρη εργασία, πλήττοντας κυρίως τους νέους εργαζόμενους και τις γυναίκες.

Αντιθέτως, οι πιο ευέλικτες οικονομίες παράγουν περισσότερες και καλύτερα αμειβομένες θέσεις εργασίας, ενώ μπορούν να προσαρμόζονται ευκολότερα και με μικρότερο κόστος στα οικονομικά σοκ, τις κρίσεις και τις μακροπρόθεσμες δομικές αλλαγές στην οικονομία.

Την πρώτη θέση στον Δείκτη καταλαμβάνει η Δανία και ακολουθείται από τις Ηνωμένες Πολιτείες και την Ιαπωνία. Αντιστοίχως, οι χώρες που κατατάσσονται σε χειρότερη θέση από την Ελλάδα είναι κατά σειρά η Τουρκία, η Ν. Κορέα, η Πορτογαλία, το Μεξικό, το Λουξεμβούργο και η Γαλλία.