Ι.Α.Κ.Ε: Παράταση υποβολής περιλήψεων για το 7ο Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο

0
10

Το Ινστιτούτο Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών ανακοινώνει προς τα μέλη, τους συνεργάτες, τους φίλους του και κάθε ενδιαφερόμενο, την παράταση της προθεσμίας υποβολής περιλήψεων, για τη συμμετοχή εισηγητών στο 7ο Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο, με κεντρικό θέμα:

Κοινωνική ευαλωτότητα και ανάπτυξη:

Προκλήσεις στην εκπαίδευση, την οικονομία και τον πολιτισμό

Το Συνέδριο θα πραγματοποιηθεί στο Ηράκλειο της Κρήτης, από 9 έως 11 Ιουλίου 2021. Οι εργασίες θα διεξαχθούν με φυσική παρουσία των εισηγητών. Ταυτόχρονα, εντάσσονται στο Πρόγραμμα του Συνεδρίου, για όσους εισηγητές επιθυμούν, συνεδρίες παρουσίασης εισηγήσεων από απόσταση, μέσω διαδικτυακής εφαρμογής τηλεδιάσκεψης.

Η προθεσμία υποβολής περιλήψεων παρατείνεται μέχρι το Σάββατο 20 Φεβρουαρίου 2021.

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΣ

Η σύγχρονη οικονομική, κοινωνική και ανθρωπιστική κρίση έχει στρέψει δυναμικά το ενδιαφέρον της επιστήμης, της έρευνας, της εκπαίδευσης, της πολιτικής και γενικότερα της κοινωνίας προς το φαινόμενο της κοινωνικής ευαλωτότητας. Στο επίκεντρο του προβληματισμού βρίσκονται, αφετηριακά, οι διάφορες ευάλωτες, ευπαθείς, ευαίσθητες και ειδικές ομάδες πληθυσμού, οι οποίες υφίστανται δυσμενέστερα τις συνέπειες των εκάστοτε κοινωνικών κρίσεων ή αλλαγών. Κρίσιμα ερωτήματα, τα οποία προσδιορίζουν το αίτημα για την επιστημονική διερεύνηση του φαινομένου, είναι η μελέτη των αιτίων που το προκαλούν ή το ενισχύουν, η αποτύπωση των όψεων, των διαστάσεων και των συνεπειών του και κυρίως η αναζήτηση προτάσεων για τον περιορισμό του, στην κατεύθυνση της προώθησης της κοινωνικής ανάπτυξης. Ταυτόχρονα, αναδύονται ειδικότεροι προβληματισμοί σχετικά με τη δυναμική της αγοράς εργασίας και της απασχόλησης, την πορεία της οικονομίας, την ιδιαιτερότητα του τομέα υγείας, την προοπτική της εκπαίδευσης και της κατάρτισης, τις διαδικασίες υποστήριξης των θιγόμενων κοινωνικών ομάδων, τον ρόλο των δομών ενίσχυσης, φροντίδας και πρόνοιας κ.ά.

Βασικός σκοπός του 7ου Διεθνούς Επιστημονικού Συνεδρίου του Ι.Α.ΚΕ. είναι η επιστημονική διερεύνηση της ευαλωτότητας στην προσωπική και στην κοινωνική ζωή, ιδιαιτέρως στις συνθήκες της σύγχρονης κοινωνικής κρίσης. Ειδικότερη στόχευση είναι η μελέτη των όψεων του φαινομένου στην ιστορία και στο παρόν, στους τομείς της εκπαίδευσης, της οικονομίας και του πολιτισμού, καθώς επίσης ο επιστημονικός ο διάλογος για την αντιμετώπισή του.

 

ΘΕΜΑΤΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ – ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ

Το Συνέδριο εστιάζει το ενδιαφέρον του στις παρακάτω θεματικές περιοχές, χωρίς να αποκλείονται και άλλες οι οποίες απορρέουν από το κεντρικό θέμα:

Δημόσια και ιδιωτική ζωή

Κοινωνική και ψυχολογική θεωρία
Όψεις ευαλωτότητας στην ιστορία και το παρόν
Ευάλωτες, ευπαθείς και ειδικές κοινωνικές ομάδες
Κοινωνικός αποκλεισμός και ανθρώπινα δικαιώματα
Ψυχική ανθεκτικότητα, ατομική και δημόσια υγεία
Κοινωνική ευαλωτότητα στην εποχή της πανδημίας
Προσωπική και επαγγελματική ανάπτυξη
Οικονομία και απασχόληση

Οικονομική κρίση και ευαλωτότητα
Αγορά εργασίας και απασχόληση
Πολιτικές για την ανάπτυξη
Κοινωνική κινητικότητα και μετανάστευση
Δομές κοινωνικής πρόνοιας και ενίσχυσης
Κοινωνία και πολιτισμός

Παγκοσμιοποίηση και πολυπολισμικότητα
Πολιτική και κοινωνική ζωή
Κοινωνία των πολιτών και αυτοδιοίκηση
Φυσικό περιβάλλον, ευαλωτότητα και αειφορία
Ευαλωτότητα στον πολιτισμό, στην τέχνη, στη θρησκεία
Ψυχαγωγία, επικοινωνία, διαπροσωπικές σχέσεις
Εκπαίδευση και κατάρτιση

Ευάλωτες ομάδες και εκπαίδευση
Ειδική αγωγή και ενταξιακή εκπαίδευση
Παιδαγωγική, εκπαιδευτική και διδακτική θεωρία
Πολιτικές για την εκπαίδευση, δομές της εκπαίδευσης
Προγράμματα Σπουδών και διδακτικά υλικά
Διδακτική μεθοδολογία, διδακτικές προτάσεις
Καινοτόμα προγράμματα, νέες τεχνολογίες
Εκπαίδευση για την αειφορία
Επαγγελματικός προσανατολισμός
Κατάρτιση, επιμόρφωση, διά βίου μάθηση
Εκπαιδευτικές έρευνες