Η 7η Υγειονομική Περιφέρεια Κρήτης ενημερώνει για τις υπηρεσίες που παρέχει σε γυναικολογικούς ελέγχους

0
7

Με αφορμή τον εορτασμό της Παγκόσμιας Ημέρας της Γυναίκας στις 8 Μαρτίου ως ημέρα εορτασμού και προβληματισμού σχετικά με την πρόοδο που έχει σημειωθεί για την προώθηση και την προστασία της ισότητας των γυναικών και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, η 7η Υγειονομική Περιφέρεια Κρήτης ενημερώνει για τις παρεχόμενες προς τις γυναίκες και την οικογένεια υπηρεσίες υγείας, οι οποίες εστιάζονται στην πρόληψη και την προαγωγή της υγείας.

Οι υπηρεσίες αυτές παρέχονται στο πλαίσιο της ανάπτυξης ολοκληρωμένων πρωτοβάθμιων μαιευτικών υπηρεσιών, υλοποιούνται σε όλες τις Δομές Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας που διαθέτουν μαία και στα Νοσοκομεία της περιοχής αρμοδιότητας της 7ης Υγειονομικής Περιφέρειας Κρήτης από Μαίες/Μαιευτές και περιλαμβάνουν δράσεις αγωγής υγείας στη κοινότητα σχετικά με τη σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία, ενημερώσεις για την προετοιμασία γονεϊκότητας (ψυχοπροφυλακτική) καθώς και δράσεις πρόληψης του καρκίνου του τραχήλου της μήτρας μέσω της διενέργειας τεστ ΠΑΠ.

Οι ενημερώσεις για την προετοιμασία γονεϊκότητας απευθύνονται σε μελλοντικούς γονείς με σκοπό την ενημέρωση και την προετοιμασία για την εγκυμοσύνη, τον τοκετό, τη λοχεία, την περιποίηση νεογνού και το θηλασμό και πραγματοποιούνται σε διαμορφωμένους χώρους των Μονάδων Υγείας με προτυποποιημένο υλικό από εκπαιδευμένες/ους μαίες/τές. Μετά τον τοκετό, οι συμμετέχουσες στις ενημερωτικές δράσεις, εφόσον το επιθυμούν, έχουν τη δυνατότητα κατ΄ οίκον υποστήριξης σε τακτική βάση, καθ΄ όλη τη διάρκεια της λοχείας, σε θέματα που αφορούν στο θηλασμό, στη φροντίδα του νεογνού αλλά και της λεχωϊδας.
Το ΤΕΣΤ ΠΑΠ αποτελεί τη βασική μέθοδο για την πρόληψη του καρκίνου του τραχήλου της μήτρας και διενεργείται σε όλες τις δομές πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας που διαθέτουν μαία και στα νοσοκομεία.

Ακολουθούν πληροφορίες ανά Μονάδα Υγείας, όπου υλοποιούνται ενημερώσεις για την προετοιμασία γονεϊκότητας προκειμένου για την καλύτερη πληροφόρηση των ενδιαφερομένων. Σε στάδιο οργάνωσης των αντίστοιχων ενημερώσεων βρίσκονται και άλλες Μονάδες Υγείας, οι οποίες θα ανακοινώσουν την έναρξη των δράσεών τους σε σύντομο χρονικό διάστημα. Ειδικότερα οι ομάδες γονεϊκότητας στο Γ.Ν. Ρεθύμνου και στο Γ.Ν.Η. «ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ» βρίσκονται σε στάδιο προσωρινής διακοπής για τεχνικούς λόγους.

Συγκεντρωτικός πίνακας των Μονάδων Υγείας είναι αναρτημένος στην ιστοσελίδα της 7ης Υγειονομικής Περιφέρειας (www.hc-crete.gr ), ο οποίος θα επικαιροποιείται για τη καλύτερη πληροφόρηση των πολιτών (ενότητα Δημόσια Υγείας, Αγωγή και Προαγωγή Υγείας).