ΦιλόΔημος ΙΙ: Xρηματοδότηση για την συντήρηση σχολικών κτιρίων και προμήθεια μηχανημάτων έργων σε Δήμους των Χανίων

0
15

Ο Υπουργός Εσωτερικών κ Χαρίτσης στα πλαίσια του ‘ΦιλόΔημος ΙΙ’, υπέγραψε ένταξη στο πρόγραμμα, πρόταση του Δήμου Κισσάμου συνολικού προϋπολογισμού 165.100 εκ. Ευρώ, για την συντήρηση σχολικών κτιρίων και αύλειων χώρων.

Ολόκληρο το ποσό θα καλυφθεί από το πρόγραμμα ‘ΦιλόΔημος ΙΙ’. 

Παράλληλα για την Προμήθεια Μηχανημάτων Έργου, οχημάτων ή/και συνοδευτικού εξοπλισμού οι Πράξεις που εντάσσονται στο Πρόγραμμα «ΦιλόΔημος ΙΙ» ο Δήμος Σφακίων με το ποσό των 160.000 ευρώ. 

 Οι δικαιούχοι δήμοι για τη χρηματοδότηση των ως άνω πράξεων, θα απορροφήσουν πρώτα τους πόρους του Υπουργείου Εσωτερικών. Στη συνέχεια θα χρησιμοποιηθούν οι ίδιοι πόροι των δήμων.