Ευρωπαϊκο προγράμμα ανταλλαγής επαγγελματιών υγείας «HOPE» 2023

0
20

Στο πλαίσιο υλοποίησης του ευρωπαϊκού προγράμματος ανταλλαγής επαγγελματιών υγείας «HOPE» 2023 (www.hope.be), στο οποίο το ΓΝΗ «Βενιζέλειο-Πανάνειο» αποτελεί το μοναδικό νοσοκομείο της Κρήτης και το δεύτερο στην Ελλάδα που έχει ενταχθεί και συνεχίζει με επιτυχία, κατά το τρέχον διάστημα στην Κρήτη φιλοξενούνται οι επαγγελματίες υγείας Liizi Vingerbau, Environmental Management Specialist από την Εσθονία και Stefano Guicciardi, Hygiene and Preventive Medicine Specialist, MD,MPH από την Ιταλία.

Στους ως άνω φιλοξενούμενους επαγγελματίες υγείας, στην 7η Υγειονομική Περιφέρεια Κρήτης σήμερα το πρωί πραγματοποιήθηκε η παρουσίαση του εθνικού σχεδίου της χώρας μας για την υγεία και την ποιότητα ζωής, βέλτιστες πρακτικές, οργάνωση, παρεχόμενες υπηρεσίες υγείας και καινοτόμα προγράμματα που αφορούν στην κεντρική υπηρεσία της 7ης Υ.Πε Κρήτης, όπως και τις μονάδες υγείας αρμοδιότητας της.

Στην παρουσίαση συμμετείχαν η Αν. Προϊσταμένη ΜΕΘ του ΒΓΝΗ, Μελισσοπούλου Αναστασία, η Τομεάρχης Νοσηλευτικής Υπηρεσίας του νοσοκομείου, Σκανδαλάκη Νεκταρία, η Υπεύθυνη Γραφείου Εκπαίδευσης Τζορματζάκη Μαρία, οι Πρ. των Διευθύνσεων Προγραμματισμού Μαγκαναράκη Αιμιλία, Δημόσιας Υγείας Γαρεδάκη Εύη και Πληροφορικής Μοσχοβάκης Γιώργος της 7ης ΥΠΕ Κρήτης και στελέχη των Δ/νσεων.

Κατά την έναρξη των εργασιών η Γενική Διευθύντρια Δημόσιας Υγείας και Ποιότητας Ζωής της κεντρικής υπηρεσίας του Υπουργείου Υγείας, Δρ. Φωτεινή Κουλούρη, παρουσίασε στην εισήγηση της τους στρατηγικούς στόχους και άξονες παρέμβασης για τις υπηρεσίες υγείας και ποιότητας ζωής στη χώρα μας.

Ακολούθως οι Δ/νσεις της 7ης Υγειονομικής Περιφέρειας Κρήτης παρουσίασαν στοιχεία που αφορούν μεταξύ άλλων στην οργάνωση, τη λειτουργία του ΕΣΥ στην Υγειονομική μας Περιφέρεια, τα προγράμματα αγωγής υγείας και ποιότητας ζωής που αναπτύσσονται, τις καλές πρακτικές που εφαρμόζονται.

Γενικότερα, οι επαγγελματίες υγείας των δύο χωρών ενημερώθηκαν, τόσο σε εθνικό επίπεδο, από τη Γενική Διευθύντρια Δημόσιας Υγείας και Ποιότητας Ζωής του Υπουργείου Υγείας, Δρ. Φωτεινή Κουλούρη, όσο και σε περιφερειακό από τις Δ/νσεις της 7ης ΥΠΕ Κρήτης, για:
Καινοτόμα πληροφοριακά/τεχνολογικά συστήματα προσανατολισμένα στην ασφάλεια των ασθενών.
Τρόπους διάδοσης της γνώσης και των εμπειριών.
Παραδείγματα καλών πρακτικών.
Βελτιώσεις ή αναβαθμίσεις που σημειώθηκαν με αφορμή την πανδημία Covid-19
Επιχειρησιακά Σχέδια Διαχείρισης Κινδύνου.
Εφαρμογές στρατηγικών/σχεδίων αναφορικά με την περιβαλλοντική κρίση.
Νέες προσεγγίσεις στη προαγωγή της δημόσιας υγείας κ.α..

Το Πρόγραμμα ως βασικό στόχο έχει «..να προωθήσει την ανταλλαγή γνώσεων και εμπειρογνωμοσύνης στην Ευρωπαϊκή Ένωση και να παράσχει κατάρτιση και εμπειρία στους νοσοκομειακούς και επαγγελματίες υγείας σε αυτό το ευρωπαϊκό πλαίσιο. … Αυτό το πρόγραμμα ανταλλαγής στοχεύει στην καλύτερη κατανόηση της λειτουργίας των συστημάτων υγειονομικής περίθαλψης και των νοσοκομείων εντός της Ε.Ε. και των γειτονικών χωρών, διευκολύνοντας τη συνεργασία και την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών».

Το 2023 το πρόγραμμα εστιάζει σε θέματα αναφορικά με «Climate and environment: challenges for hospitals and healthcare services» και λαμβάνει χώρα από 8 Μαΐου έως 4 Ιουνίου 2023.
Μετά το πέρας του προγράμματος, οι συμμετέχοντες παρουσιάζουν τις εμπειρίες και τις καλές πρακτικές που ξεχώρισαν στο ειδικό συνέδριο «Ηope Agora 2023» στις Βρυξέλλες, διεκδικώντας συνολικά τρία (3) βραβεία για τις χώρες υποδοχής.

Ακολουθήστε το Kriti24 και στο Google News για να βλέπετε όλες τις ειδήσεις

Ακολουθήστε το Kriti24 στο Facebook και στο Twitter