Έτσι θα κατασκευάσουν τα 8 νέα σχολεία μέσω ΣΔΙΤ στα Χανιά

0
411

Με δυσπιστία αντιμετώπισαν πολλοί εντός και εκτός του Δημοτικού Συμβουλίου Χανίων, την πρόσφατη ανακοίνωση από τη Δημοτική Αρχή των Χανίων της έγκρισης της πρότασης από τη Διυπουργική Επιτροπή ΣΔΙΤ, για την κατασκευή οκτώ νέων σχολικών μονάδων και την αποκατάσταση του Πάρκου Ειρήνης και Φιλίας, μέσω ΣΔΙΤ.

Μία διαδικασία η οποία δεν είναι και πολύ συνηθισμένη στην Ελλάδα και σε ότι τουλάχιστον αφορά την κατασκευή σχολικών μονάδων, θα εφαρμοστεί για τρίτη μόλις φορά, μετά τα δύο έργα των συνολικά 24 σχολείων στην Αττική, τα οποία έχουν παραδοθεί και λειτουργούν.

Από την ημέρα της επίσημης ανακοίνωσης από το Δήμο Χανίων, έχουν εκφραστεί πολλές αμφιβολίες για το εάν όντως είναι εφικτό να προχωρήσει αυτό τα έργο, ενώ έχουν εκφραστεί πολλές απορίες και εύλογες ερωτήσεις, για το πως ακριβώς θα προχωρήσει η όλη διαδικασία. 

Το kriti24.gr ζήτησε από ανθρώπους που ασχολήθηκαν με το θέμα περισσότερες διευκρινίσεις για τις σχετικές διαδικασίες, η οποίες πράγματι εδόθησαν και σήμερα τις παρουσιάζει. 

Σύμφωνα λοιπόν με πηγές της οδού Κυδωνίας, που γνωρίζουν καλά το θέμα η διαδικασία για ένα έργο ΣΔΙΤ όπως προβλέπεται στη σχετική νομοθεσία περιλαμβάνει 2 φάσεις.

Στην πρώτη φάση, ο Δήμος Χανίων ως αναθέτουσα αρχή, θα πρέπει να προχωρήσει σε μία ανοιχτή πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος ώστε να αναδειχθούν οι υποψήφιοι αναδόχοι.

Για να γίνει αυτό απαιτείται μία όσο το δυνατόν πιο ακριβής προκαταρκτική τεχνική περιγραφή του έργου, ανάλυση του κόστους αλλά και των βασικών όρων συνεργασίας μεταξύ Δήμου και υποψήφιου Αναδόχου μετά την κατασκευή του (σύμβαση συντήρησης).

Η εν λόγω διαδικασία διέπεται από την κείμενη νομοθεσία και θα γίνει υπό την εποπτεία της Ειδικής Γραμματείας ΣΔΙΤ που προσφέρει την υποστήριξη και την τεχνογνωσία της.

Στην δεύτερη φάση, πάλι σε συνεργασία με την Ειδική Γραμματεία ΣΔΙΤ, ο Δήμος θα προχωρήσει στην λεπτομερή τεχνική ανάλυση του έργου, των χρηματοοικονομικών του αλλά και των απαιτήσεων για την σύμβαση συντήρησης, ενώ παράλληλα θα συντάξει και τα απαραίτητα τεύχη δημοπράτησης.

Αυτή η φάση είναι και η πιο χρονοβόρα καθώς πλέον όλο το έργο (σχολεία και πάρκο) συγκεκριμενοποιείται, όπως και οι όροι της σύμβασης συντήρησης, που θα διέπει την 25ετία μετά την κατασκευή του.

Η τελική δημοπράτηση θα απευθύνεται στους υποψήφιους αναδόχους που έχουν προεπιλεγεί από την πρώτη φάση.

Σε ότι αφορά το χρονοδιάγραμμα διάρκειας και ολοκλήρωσης των δύο φάσεων, προς το παρόν δεν μπορεί να γίνει ακριβής πρόβλεψη.

Σύμφωνα πάντως με τις ίδιες πηγές από την οδό Κυδωνίας, ήδη έχει συσταθεί ομάδα εργασίας στην Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου που θα τρέξει το τεχνικό μέρος της πρώτης φάσης και στη συνέχεια της δεύτερης.

Να υπενθυμίσουμε ότι σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση πρόκειται για ένα έργο προϋπολογισμού 40 εκατ. ευρώ.

Οι οκτώ νέες σχολικές μονάδες περιλαμβάνουν τέσσερα Νηπιαγωγεία, τρία Δημοτικά Σχολεία και τρία Γυμνάσια. Το έργο περιλαμβάνει εκτός από την κατασκευή, τη λειτουργία, τη συντήρηση, την καθαριότητα και τη φύλαξη για διάστημα 25 ετών.

Μέρος του έργου αποτελεί η αναβάθμιση του Πάρκου Ειρήνης και Φιλίας των Λαών, προκειμένου να γίνει πόλος πρασίνου και αστικής αναβάθμισης.