Ετήσια Γενική Συνέλευση της Ομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών και Εμπόρων Ν. Ηρακλείου

0
11

Αύριο Δευτέρα 15 Απριλίου 2019 και ώρα 18.30 μ.μ. θα πραγματοποιηθεί η Ετήσια Γενική Συνέλευση της Ομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών και Εμπόρων Ν. Ηρακλείου (Ο.Ε.Β.Ε.Ν.Η), στην αίθουσα Καστελάκη του Επιμελητηρίου με τα παρακάτω θέματα:

1. Εκλογή Προεδρείου
2. Διοικητικός Απολογισμός Δράσης 2018
3. Οικονομικός Απολογισμός 2018
4. Έκθεση Ελεγκτικής Επιτροπής
5. Ψηφοφορία Διοικητικού και Οικονομικού Απολογισμού
6. Διοικητικός Προγραμματισμός 2019
7. Οικονομικός Προϋπολογισμός 2019
8. Τοποθετήσεις Αντιπροσώπων
9. Ψηφοφορία Διοικητικού Προγραμματισμού Δράσης & Οικονομικού Προϋπολογισμού