Εργασίες κατασκευής ομβρίων από τη ΔΕΥΑ Ηρακλείου στην Λεωφ. Α. Παπανδρέου

0
3

Από τη ΔΕΥΑΗ ανακοινώνεται ότι στο πλαίσιο του έργου «Αντιπλημμυρικές παρεμβάσεις στην πόλη Ηρακλείου 2017» πρόκειται να ξεκινήσουν οι εργασίες κατασκευής αγωγών ομβρίων από τη Δευτέρα 23 Μαρτίου 2020 στη Λεωφόρο Α. Παπανδρέου, στο τμήμα από «Ρομαντική Γωνιά» (συμβολή με οδό Ιερολοχιτών) έως πλατεία Νικαίας.

Στο συγκεκριμένο τμήμα θα διακοπεί η κυκλοφορία, σύμφωνα με την εγκεκριμένη Μελέτη Κυκλοφοριακών Ρυθμίσεων και οι εργασίες αναμένεται να διαρκέσουν 3 βδομάδες. Παρακαλούνται οι οδηγοί να συμβουλεύονται τις σημάνσεις που θα καθορίζουν τις πορείες των οχημάτων.

Τηλέφωνο επικοινωνίας 2810529351