Έργα οδοποιίας σε τοπικές κοινότητες του Ρεθύμνου

0
21

Τη σύμβαση του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΤΙΣ ΤΟΠΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ», υπέγραψε σήμερα Παρασκευή 5 Απριλίου 2019, στη μία το μεσημέρι στο Δημαρχείο Ρεθύμνου, ο Δήμαρχος κ. Γιώργης Χ. Μαρινάκης με τον ανάδοχο εργολάβο.

Σύμφωνα με τη μελέτη του έργου, το οποίο έχει Προϋπολογισμό 490.000 € και θα χρηματοδοτηθεί από πόρους του Δήμου, θα γίνουν βελτιωτικές εργασίες σε οδούς Τοπικών Κοινοτήτων, οι οποίες έχουν υποδειχθεί από τα Τοπικά Συμβούλια κι έχουν καταγραφεί από την Τεχνική Υπηρεσία.

Ειδικότερα, πρόκειται για εργασίες αποκατάστασης οδοστρώματος υφισταμένων οδών, διάνοιξη – διαπλάτυνση οδών καθώς και κατασκευή οδοστρωσίας και ασφαλτοστρώσεις στους παρακάτω Οικισμούς:

Ø Ατσιπόπουλο προς Γάλλου

Ø Κάτω Βαλσαμόνερο

Ø Αργυρούπολη

Ø Αμνάτος

Ø Κυριάννα

Ø Βιράν Επισκοπή

Ø Πηγή

Ø Σελί

Ø Μύρθιος

Ø Ρούστικα