Έρευνα του ΕΛΜΕΠΑ: Οι κρίσεις και στάσεις ως προς τον κορωνοιό και τα μέτρα προφύλαξης

0
33

Το Εργαστήριο Υγείας & Οδικής Ασφάλειας (LaHeRS) του ΕΛΜΕΠΑ διεξήγαγε κοινωνική έρευνα με θέμα τις κρίσεις και στάσεις του e-πληθυσμού ως προς τον κορωνοϊό και την τήρηση των κανόνων ασφαλείας, από τις 1-4 Απριλίου, με την χρήση e-ερωτηματολογίου σε πανελλαδικό δείγμα 1078 ατόμων (688 γυναίκες και 390 άνδρες).

Οι συμμετέχοντες δήλωσαν ηλικία από 17 έως 75 ετών (μέση ηλικία τα 40,2 έτη), έτη σπουδών από 4 έως 21 (μέσο έτος σπουδών τα 16,5 έτη) και αριθμό παιδιών από 1 έως 5 (μέσος αριθμός παιδιών 1,2). Την Κρήτη δήλωσαν ως τόπο κατοικίας 402 (37%) άτομα, την Αττική 237(22%) άτομα, την Β. Ελλάδα (Θράκη, Μακεδονία, Ήπειρο) 173(16%) άτομα, την Στερεά Ελλάδα και την Θεσσαλία 72(7%) άτομα, την Πελοπόννησο 57(5%), τα νησιά του Αιγαίου 32(3%) και το εξωτερικό επίσης 32(3%) άτομα, ενώ οι υπόλοιποι δεν ανέφεραν τόπο κατοικίας.

Τα δεδομένα αναλύθηκαν με το στατιστικό πακέτο SPSS και παρουσιάζονται τα πρώτα αποτελέσματα ενοτήτων της έρευνας.

Οι κύριες ενότητες που μελετήθηκαν αφορούσαν:

Α) την αξιολόγηση, από πλευράς ερωτώμενων, της πανδημίας, των προσπαθειών που καταβάλλονται για τον περιορισμό της εξάπλωσης του κορωνοϊού καθώς και των αρμοδίων φορέων (Κυβέρνηση, Υπηρεσίες υγείας, ΜΜΕ κλπ.) και τον βαθμό ικανοποίησης τους από την ετοιμότητα των αρμοδίων να διαχειριστούν την εξάπλωση του ιού.

Πιν. 1 Ικανοποίηση από τις προσπάθειες που καταβάλλουν  για τον περιορισμό της εξάπλωσης του κορωνοϊού

 
 

 

N

%

 

καθόλου

83

7,7

αρκετά

284

26,3

πάρα πολύ

679

63,0

Σύνολο

1046

97,0

 

Δεν απάντησαν

32

3,0

Σύνολο

Σύνολο

100,0

 

Οι ερωτώμενοι ανέφεραν σε εξαιρετικά υψηλά ποσοστά την ικανοποίηση τους (63% «πάρα πολύ ικανοποιημένοι» και 26% «αρκετά ικανοποιημένοι», αντίστοιχα) από τις προσπάθειες που καταβάλλονται στην χώρα μας για τον περιορισμό της εξάπλωσης του ιού. 

Πιν. 2 Έκφραση κρίσης των ερωτώμενων για τον κορωνοϊό ως:
Ν
%
Ένα απλό πρόβλημα
30
2,8
μάλλον σοβαρό
153
14,2
σοβαρό, αλλά όχι μία
κρίση
292
27,1
Μία κρίση
574
53,2
1049
97,3
Δεν απάντησαν
29
2,7
Σύνολο
1078
100,0

 

Η εξάπλωση του ιού δηλώθηκε ως «μία κρίση» για την κοινωνία από περισσότερους από τους μισούς ερωτηθέντες (53%), ενώ ως ένα «μάλλον σοβαρό» ή ως «ένα σοβαρό πρόβλημα, δίχως όμως να αποτελεί μία κρίση» αναφέρθηκε, αντίστοιχα, από το 14% και 27% των ερωτηθέντων. 

Πιν. 3 Αξιολόγηση του έργου των αρμοδίων για τον 
 περιορισμό κορωνοϊού 
 
 
Ν 
% 
 
κακή 
42 
3,9 
μάλλον 
κακή 
62 
5,8 
μάλλον 
καλή 
417 
38,7 
καλή 
526 
48,8 
Σύνολο 
1047 
97,1 
 
Δεν 
απάντησαν 
31 
2,9 

 

Οι ερωτώμενοι αξιολόγησαν θετικά το έργο των αρμοδίων εκφράζοντας «μάλλον καλή» έως «πολύ καλή» κρίση (39% & 49%, αντίστοιχα), ενώ οι υπόλοιποι (10%) δεν διάκεινται θετικά στο έργο τους.

Πιν. 4 Έκφραση κρίσης των ερωτώμενων ως προς την αντίδραση   
της Κυβέρνησης κλπ. στην πανδημία 
 
 
Ν 
% 
 
δεν την παίρνουν αρκετά σοβαρά 
55 
5,1 
λένε τα πράγματα με το όνομα 
τους 
771 
71,5 
αντιδρούν υπερβολικά 
197 
18,3 
Σύνολο 
1023 
94,9 
 
Δεν απάντησαν 
55 
5,1 
Σύνολο 
1078 
100,0 

 

Θεωρούν ότι η αντίδραση της Κυβέρνησης (Πρωθυπουργός και εμπλεκόμενοι Υπουργοί) είναι η ενδεδειγμένη, αφού σύμφωνα με τις αναφορές των ερωτώμενων, λένε τα «πράγματα με το όνομα τους» (71,5%), σε αντίθεση με άλλους (5%) οι οποίοι θεωρούν ότι οι αρμόδιοι υποτιμούν την κατάσταση. Υπερβολική θεωρούν την αντίδραση της το 18% των ερωτώμενων.

Πιν. 5 Έκφραση κρίσης των ερωτώμενων ως προς την αντίδραση της επιτροπής  
Τσιόδρα και των συνεργατών του, των Επαγγελματιών υγείας, Φαρμακευτικών  
εκπροσώπων, στην πανδημία 
 
 
Ν 
% 
 
δεν την παίρνουν αρκετά σοβαρά 
28 
2,6 
λένε τα πράγματα με το όνομα τους 
885 
82,1 
αντιδρούν υπερβολικά 
112 
10,4 
Σύνολο 
1025 
95,1 
 
Δεν απάντησαν 
53 
4,9 
Σύνολο 
1078 
100,0 

 

Είναι σαφές από τα εμφανιζόμενα ευρήματα, στον παρόντα πίνακα, ότι οι ερωτώμενοι θεωρούν σε πολύ υψηλό βαθμό ότι οι αρμόδιοι επιστήμονες με επικεφαλής τον καθηγητή Τσιόδρα «λένε τα πράγματα με το όνομα τους» (82%) και μόνο ένας στους δέκα θεωρεί «υπερβολική την αντίδραση τους».

Πιν. 6 Έκφραση κρίσης των ερωτώμενων ως προς την αντίδραση των ΜΜΕ  
στην πανδημία 
 
 
Ν 
% 
 
δεν την παίρνουν αρκετά 
σοβαρά 
35 
3,2 
λένε τα πράγματα με το όνομα 
τους 
147 
13,6 
αντιδρούν υπερβολικά 
853 
79,1 
Σύνολο 
1035 
96,0 
 
Δεν απάντησαν 
43 
4,0 

 

Δηλώθηκε από οκτώ στους δέκα ερωτώμενους, σε αντίθεση με τους προηγούμενους φορείς (Κυβέρνηση, επιστήμονες), ότι τα ΜΜΕ «αντιδρούν υπερβολικά», ενώ μόνο το 13% δήλωσε ότι τα ΜΜΕ «λένε τα πράγματα με το όνομα τους».

Το Εργαστήριο Μελέτης Συμπεριφορών Υγείας και Οδικής Ασφάλειας (LaHeRS) και το προσωπικό ευχαριστει από καρδιάς τους συμμετέχοντες στη μελέτη αυτή για το χρόνο που διέθεσαν και για την εμπιστοσύνη που έδειξαν μέσα από την κατάθεση προσωπικών τους απόψεων, συναισθημάτων και εμπειριών.