Επιστροφή στην κερδοφορία για τον όμιλο της Τράπεζας Πειραιώς

0
49

 

Επιστροφή στην κερδοφορία και συνέχιση της μείωσης των μη εξυπηρετούμενων δανείων, καθώς και βελτίωση ρευστότητας, ανακοίνωσε ο όμιλος της Τράπεζας Πειραιώς, στα αποτελέσματα του πρώτου εξαμήνου του έτους.

Η εφαρμογή του Προγράμματος Οικονομικής Στήριξης της χώρας μας διασφαλίζει τη σταδιακή βελτίωση των συνθηκών στην ελληνική οικονομία. Η σταθεροποίηση της εγχώριας αγοράς και η συνεπής εφαρμογή του Σχεδίου Αναδιάρθρωσης επέτρεψαν την επίτευξη των στόχων της Τράπεζας Πειραιώς κατά τα τελευταία τρίμηνα. Η τράπεζα συνεχίζει με προσήλωση την προσπάθεια για μείωση των NPLs, ενίσχυση της ρευστότητάς της και επαναφορά σε κερδοφορία, στοιχεία που είναι εμφανή στην απόδοση του 2ου τριμήνου 2016.

Κύριος άξονας της δράσης μας παραμένει το όφελος των μετόχων και των πελατών μας, επιχειρήσεων και νοικοκυριών, που δοκιμάσθηκαν έντονα από την έναρξη της κρίσης ως σήμερα. Παράλληλα, στόχος μας είναι η μέγιστη δυνατή συμβολή της τράπεζας στην ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και την αποκατάσταση του κλίματος εμπιστοσύνης καταθετών και επενδυτών, που θα οδηγήσουν σε ανάκαμψη της οικονομίας προς όφελος της ελληνικής κοινωνίας» ανέφερε στην δήλωσή της η Χαρίκλεια Απαλαγάκη, προέδρος του διοικητικού συμβουλίου της Τράπεζας Πειραιώς.

Ο Γιώργος Πουλόπουλος, αναπληρωτής διευθύνων σύμβουλος της Τράπεζας Πειραιώς, στη δήλωσή του, αναφέρει ότι «ο όμιλος Πειραιώς, κατά τη διάρκεια του δευτέρου τριμήνου 2016, εμφάνισε θετικό καθαρό αποτέλεσμα 20 εκατ. ευρώ. Τα επαναλαμβανόμενα κέρδη προ φόρων και προβλέψεων έφθασαν τα 288 εκατ. ευρώ με αύξηση 8%, ως αποτέλεσμα της ανόδου των καθαρών εσόδων, που ενισχύθηκαν κατά 5% σε τριμηνιαία βάση. Η σταθεροποίηση της οικονομικής δραστηριότητας αντανακλάται και στη βαθμιαία βελτίωση της ρευστότητας, με καταθετικές εισροές τους τελευταίους τρεις μήνες, περαιτέρω χαλάρωση των περιορισμών στην κίνηση κεφαλαίων, αλλά και επαναφορά του waiver από την ΕΚΤ για τα ελληνικά ομόλογα».

«Η πολιτική της τράπεζας για ενεργητική διαχείριση των προβληματικών δανείων οδήγησε σε εκ νέου μείωση των δανείων σε καθυστέρηση άνω των 90 ημερών κατά 445 εκατ. ευρώ σε τριμηνιαία βάση. Από τον Σεπτέμβριο 2015 που ήταν η «κορύφωση» για τα NPLs του ομίλου της Τράπεζας Πειραιώς έως τα τέλη Ιουνίου 2016, δηλαδή σε διάστημα εννέα μηνών, τα υπόλοιπα των δανείων σε καθυστέρηση μειώθηκαν κατά 1,6 δισ. ευρώ. O δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας CET-1 του ομίλου διατηρήθηκε στο ιδιαίτερα ικανοποιητικό επίπεδο του 17,5% και είναι από τους υψηλότερους σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Η επίδοση του 2ου τριμήνου τοποθετεί την τράπεζα σε τροχιά επίτευξης των στόχων του 2016, θέτοντας τις βάσεις για την υλοποίηση του μεσοπρόθεσμου σχεδιασμού της» πρόσθεσε.

Κύρια σημεία αποτελεσμάτων ομίλου

– Τα κέρδη προ φόρων και προβλέψεων του ομίλου το 2ο τρίμηνο 2016 αυξήθηκαν, ετησίως, 48%, στα 362 εκατ. ευρώ. Με προσαρμογή για τα έκτακτα στοιχεία, η αύξηση ήταν 10%, ετησίως, στα 288 εκατ. ευρώ. Στην Ελλάδα, το αντίστοιχο επαναλαμβανόμενο αποτέλεσμα ήταν 278 εκατ. ευρώ, +16%, ετησίως. Τα οργανικά έσοδα του ομίλου (καθαρά έσοδα τόκων και προμηθειών) συνιστούν το 93% των επαναλαμβανόμενων καθαρών εσόδων το 2ο τρίμηνο 2016, αυξημένα 4%, ετησίως.

Σε εξαμηνιαία βάση, τα επαναλαμβανόμενα κέρδη προ φόρων και προβλέψεων του ομίλου ανήλθαν στα 554 εκατ. ευρώ, με άνοδο 6% έναντι του 1ου εξαμήνου 2015.

Τα καθαρά έντοκα έσοδα του ομίλου διαμορφώθηκαν στα 484 εκατ. ευρώ, + 4% έναντι του 2ου τριμήνου 2015 και +1% έναντι του προηγούμενου τριμήνου. Στην Ελλάδα, τα καθαρά έντοκα έσοδα ανήλθαν στα 449 εκατ., +9%, ετησίως και +2%, τριμηνιαίως, ευνοημένα από το μηδενισμό της χρήσης εγγυήσεων του Ν. 3723/2008 και την περαιτέρω αποκλιμάκωση του κόστους προθεσμιακών καταθέσεων.

Σημειώνεται ότι η Τράπεζα Πειραιώς αποδεσμεύθηκε πλήρως από τη χρήση του Ν. 3723 στα τέλη Απριλίου 2016. Η αποκλιμάκωση του κόστους καταθέσεων στην Ελλάδα συνεχίσθηκε, με το μέσο επιτόκιο το 2ο τρίμηνο στις 51 μονάδες βάσης (μβ) από 59 μβ το 1ο τρίμηνο 2016 και 65 μβ το τελευταίο τρίμηνο 2015. Toκαθαρό επιτοκιακό περιθώριο (ΝΙΜ) του ομίλου βελτιώθηκε στο 2,89% από 2,81% το 1ο τρίμηνο 2016.

Σε εξαμηνιαία βάση, τα καθαρά έντοκα έσοδα του ομίλου ανήλθαν στα 962 εκατ. ευρώ, με άνοδο 1% έναντι του 1ου εξαμήνου 2015.

Οι προβλέψεις δανείων το 2ο τρίμηνο 2016 συνέχισαν την πορεία αποκλιμάκωσης και διαμορφώθηκαν στα 265 εκατ. ευρώ έναντι 289 εκατ. ευρώ το 1ο τρίμηνο του έτους και 1.384 εκατ.ευρώ το 4ο τρίμηνο 2015.

Το προ φόρων αποτέλεσμα του ομίλου για το 1ο εξάμηνο 2016 ήταν οριακό κέρδος 1 εκατ. ευρώ σε ευθυγράμμιση, με το στόχο για κερδοφόρα χρήση το 2016.

– Τα καθαρά αποτελέσματα από συνεχιζόμενες δραστηριότητες που αναλογούν στους μετόχους διαμορφώθηκαν σε κέρδος 20 εκατ. ευρώ το 2ο τρίμηνο 2016 από ζημία 37 εκατ. ευρώ το 1ο τρίμηνο 2016.

Πηγή:iefimerida.gr

Ακολουθήστε το Kriti24 και στο Google News για να βλέπετε όλες τις ειδήσεις

Ακολουθήστε το Kriti24 στο Facebook και στο Twitter