Επιστολή του Προέδρου του ΤΕΕ/ΤΔΚ Λευτέρη Κοπάση για το ΠΕΠ «Κρήτη» 2014-2020

0
74

ΠΡΟΣ
Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ Κρήτης για την 2η Συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κρήτη» 2014-2020

Σας αποστέλλουμε όπως και προφορικά ανακοινώθηκε κατά τις εργασίες της 2ης Συνεδρίασης Επιτροπής Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κρήτη» 2014-2020 το κείμενο από όπου αντλήθηκε η τοποθέτηση του εκπροσώπου του ΤΕΕ Προέδρου ΤΕΕΤΔΚ κ Λευτέρη Κοπάση.

Οι εργασίες της επιτροπής υπό την προεδρία του Περιφερειάρχη, οι εισηγήσεις των στελεχών της Διαχειριστικής Αρχής και οι τοποθετήσεις των μελών σε κάθε θέμα της ημερήσιας διάταξης ήταν αναλυτικές και διαφωτιστικές και οδήγησαν στην ομόφωνη έγκριση της απόφασης όπως είναι ήδη γνωστό. Αξίζει όμως να επισημανθεί ότι διαφάνηκαν σημαντικά περιθώρια βελτιστοποίησης της υλοποίησής του προγράμματος λόγος για τον οποίο σας καλούμε να λάβετε υπόψη σας τις διαπιστώσεις και τις προτάσεις μας και σας ευχαριστούμε για την συγκατάθεσή σας να τις δεχτείτε.

Ακολουθεί η γραπτή εισήγηση :

κ. Πρόεδρε, μέλη της Επιτροπής Παρακολούθησης, κα Προϊσταμένη και στελέχη των μονάδων της Διαχειριστικής Αρχής κυρίες και κύριοι
Θα μου επιτρέψετε κατ αρχήν να τονίσω την ανάγκη αναγνώρισης των όρων και κανόνων του επιχειρησιακού προγράμματος και τις αξίες της ΕΕ όπως τίθενται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή που το χρηματοδοτεί που αποτελούν την Λυδία λίθο για την παρακολούθησή και την υλοποίησή του, γιατί φοβάμαι ότι υπάρχει διάχυτη άγνοια καχυποψία και αμφισβήτηση ίσως και από θεσμικούς παράγοντες παρότι χρόνια τώρα αυτοί οι κανόνες και οι αξίες τόσο μονότονα τίθενται και επαναλαμβάνονται.

Ενότητα Α. Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΕΠ «Κρήτη» 2014-2020 (http://www.pepkritis.gr/Νέα 2η Συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του ΕΠ Κρήτη 2014-2020), οι άνθρωποι ο σχεδιασμός οι τροχοπέδες, η διαφθορά που γεννιέται λόγω γραφειοκρατίας και πολυνομοθεσίας .

1. Οφείλεται να επαναληφθεί το πόσο σπουδαία δουλειά κάνουν η Προϊσταμένη και τα στελέχη της Διαχειριστικής Αρχής έχοντας αποκτήσει τεράστια εμπειρία διαθέτοντας επαγγελματισμό και πάθος για το αποτέλεσμα λόγοι για τους οποίους τους αξίζουν συγχαρητήρια.

2. Το ΠΕΠ Κρήτης σύμφωνα με το Όραμα που του έχετε προσδώσει στις λέξεις ‘’βιώσιμη και δυναμική ανάπτυξη’’ και του στρατηγικού σχεδιασμού και των αξόνων προτεραιότητας, αντιμετωπίζει τις σύγχρονες προκλήσεις, συνδυάζεται με τα τοπικά χαρακτηριστικά, πλεονεκτήματα και ιδιαιτερότητες, και συνάδει με τις κατευθύνσεις της αναπτυξιακής στρατηγικής της ΕΕ του Ευρώπη 2020 για την δεκαετία που διερχόμαστε, που θέλει μια έξυπνη βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς οικονομία σε ένα μεταβαλλόμενο κόσμο, θέτοντας πέντε φιλόδοξους στόχους για την απασχόληση, την καινοτομία, την εκπαίδευση, την κοινωνική ένταξη και τέλος το κλίμα και την ενέργεια.

3. Σχετικά με την υλοποίηση διαπιστώνεται η χαμηλή αξιοποίηση των διατιθέμενων πόρων καθώς η απορροφητικότητα είναι κάτω από το 6% αφενός λόγω και της αβεβαιότητας του προηγούμενου χρόνου 2015 και αφετέρου στις διαπιστωμένες ως βασικές τροχοπέδες υλοποίησης των έργων τις οποίες πρέπει να ονοματίζουμε ώστε επιτέλους να αντιμετωπιστούν και είναι α. οι περιβαλλοντικές αδειοδοτήσεις που κατά την έγκριση ασκείται η απόλυτη αυστηρότητα ενώ κατά την παρακολούθησή τους ακολουθεί η απόλυτη χαλαρότητα

β. οι απαλλοτριώσεις παρότι δύνανται και εφαρμόζονται κατά περίπτωση οι σύντομες διαδικασίες όπως κατά τους ολυμπιακούς αγώνες γ. οι υπηρεσίες Αρχαιοτήτων που λόγω διαδικασίας και ελλείψεων ανθρώπινου δυναμικού καθυστερούν ή εκτρέπουν το κόστος δ. η ποιότητα των μελετών παρότι η ωριμότητά τους αποτελεί κριτήριο ένταξης, με έμφαση στις γεωλογικές που συνήθως διαπιστώνονται μεγάλα προβλήματα κατά την διάρκεια του έργου. Ξεχωριστή κατηγορία αποτελεί η κυβερνητική προχειρότητα η οποία προέκυψε ως φυσική καταστροφή όταν εξαντλήθηκε το περιθώριο των δύο χρόνων για την εναρμόνιση των οδηγιών 24 και 25 /2014/ ΕΕ με τον Ν.4412/16 καθώς δεν έχουν εκδοθεί πρότυπα τεύχη δημοπράτησης και δεν μπορούν να εκδικαστούν ενστάσεις.

4. Θα μου επιτρέψετε την αναφορά στο πρόσφατο Συνέδριο του ΤΕΕΤΔΚ με συνδιοργανωτή την Αντιπεριφέρεια Χανίων για την εισήγηση του μέλους της ‘’Α’’ ΤΕΕΤΔΚ και Περιφερειακού Συμβούλου Κυριάκου Κώτσογλου με συγκεκριμένη πρόταση για την αντιμετώπιση της διαφθοράς καταπολεμώντας την γραφειοκρατία και την πολυνομοθεσία η οποία προτείνεται να αποτελέσει πολιτική της περιφέρειας και εφαρμοστέα δράση.

Ενότητα Β. Η ενίσχυση υλοποίησης του ΠΕΠ Κρήτης εξαρτάται από τους ολοκληρωμένους στρατηγικούς σχεδιασμούς όπως Χωροταξικό, Διαχειριστικό Υδάτων, ΠΕΣΔΑΚ και συμπληρωματικά για τον Τουρισμό και την ενέργεια τις ΑΠΕ και την ενεργειακή διασύνδεση, επίσης είναι συνάρτηση της έγκυρης διάχυσης της χρήσιμης πληροφορίας στους δικαιούχους του ΠΕΠ που κατά το 80 % είναι ΟΤΑ αλλά και της μεγαλύτερης υποστήριξής τους κατά την υλοποίηση, τέλος εξαρτάται από την αξιοποίηση των τεράστιων δυνατοτήτων που μπορούν να απελευθερώσουν τοπικά η διεπιμελητηριακή και η διεπιστημονική συνεργασία.

5. Από το πρόσφατο συνέδριο του ΤΕΕΤΔΚ με συνδιοργανωτή την Αντιπεριφέρεια Χανίων και τον Απόστολο Βουλγαράκη αναδείχτηκε περίτρανα η σημασία των ολοκληρωμένων στρατηγικών σχεδιασμών για το Χωροταξικό, τα ΓΠΣ και τα ΣΧΟΑΑΠ, το Διαχειριστικό των Υδάτων, τον ΠΕΣΔΑ, τα οποία αντιμετωπίζουν αντίστοιχα τις σχετικές αιρεσιμότητες, και στα οποία προτείνεται να προστεθεί ο Χωροταξικός Σχεδιασμός για τον Τουρισμό και την Ενέργεια. Φυσικά δεν αποτελούν όλοι οι σχεδιασμοί αρμοδιότητα της Περιφέρειας Κρήτης, όμως αν δεν είναι επίκαιροι και ολοκληρωμένοι δεν είναι δυνατόν ο σχεδιασμός της ανάπτυξης να είναι λειτουργικός.

Να σημειωθεί ότι η Περιφέρεια Κρήτης επιδεικνύει ταχύτητα και επάρκεια και είναι η πρώτη μεταξύ των περιφερειών που έχει ολοκληρώσει την αναθεώρηση του Χωροταξικού Σχεδιασμού, αν και με τρία χρόνια καθυστέρηση, σύμφωνα με πρόσφατα δημοσιεύματα δεν υπογράφει ο αρμόδιος υπουργός όπως καταγγέλλει ο θεματικός αντιπεριφερειάρχης Νίκος Καλογερής. Σχετικά με τα ΓΠΣ και τα ΣΧΟΑΑΠ προτείνεται να εξεταστεί να αποτελούν αιρεσιμότητες για ένταξη έργων στο ΠΕΠ ώστε να επιταχυνθούν οι διαδικασίες ολοκλήρωσής τους.

Σχετικά με το Διαχειριστικό των Υδάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Περιβάλλοντος, για τα νερά τα λύματα και τις ακτές, να σημειωθεί ότι σώθηκε την τελευταία στιγμή από την ευαισθησία τους να προστρέξουν οι τοπικοί φορείς και από την γνώση των τοπικών παραγόντων, ώστε τελικά να έχει ολοκληρωθεί ακριβώς την στιγμή που πρέπει να ξεκινήσει η αναθεώρησή του. Ο ΠΕΣΔΑΚ ευτύχισε να ολοκληρωθεί από την πρωτοβουλία της περιφέρειας παρά τις επιταγές του νόμου περί Ενιαίου Φορέα που ούτε πρόκειται ούτε πρέπει να εφαρμοστεί.

Να μου επιτραπεί εμβόλιμα η αναφορά σε συγκεκριμένο έργο λόγω προσωπικής ευαισθησίας και δεν είναι άλλο από τον ΧΥΤ της ΔΕΔΙΣΑ όπου δίπλα στην υποδειγματική διαχείριση αστικών στερεών αποβλήτων με οπτικό διαχωρισμό των ανακυκλώσιμων και εμπορεύσιμου ενσακισμένου κόμποστ, να μην υπάρχει ασφαλής τελική διάθεση και με ορατό τον κίνδυνο επιστροφής σε μέρες Κουρουπητού. Επίσης να επισημάνω την αδυναμία διαχείρισης ειδικών αποβλήτων στην Κρήτη που είτε δεν αντιμετωπίζεται είτε κρύβεται κάτω από το χαλί στα οποία πρέπει να συμπεριληφθούν και τα νοσοκομειακά και η καύση σε κλιβάνους καθώς θα μπορούσαν να χρηματοδοτηθούν από το ΠΕΠ.

6. Επίσης στην ίδια εκδήλωση του ΤΕΕΤΔΚ από την εισήγηση για τις ΑΠΕ και την ενεργειακή διασύνδεση του νησιού επιβεβαιώθηκε η πολύ καλή επεξεργασία της αντιπεριφέρειας για την ενέργεια, της Βιργινίας Μανασάκη και των Στελεχών του γραφείου, χρήζοντας όμως και προτείνεται η αποσαφήνισης και τα πραγματικά μεγέθη να τεθούν επί χάρτου σε συνδυασμό με ακριβές χρονοδιάγραμμα.

7. Από την συμμετοχή του ΤΕΕΤΔΚ στην υλοποίηση της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης του Δήμου Χανίων ‘’ΒΑΑ’’ επιτρέψτε μου να σας μεταφέρω μια δυσάρεστη εμπειρία όπου σε ένα πολλά υποσχόμενο πρόγραμμα όπως εσείς έχετε σχεδιάσει δυστυχώς δεν είναι αποσαφηνισμένοι οι όροι και οι προϋποθέσεις. Για τον λόγο αυτό προτείνεται η έγκαιρη διάχυση της πληροφορίας και μεγαλύτερη υποστήριξη προς του δικαιούχους που θα μπορούσε να γίνει με μηχανισμό που θα χρηματοδοτηθεί από την Τεχνική Βοήθεια εάν επιτρέπεται και με την συμβολή του ΤΕΕ στην βάση προγραμματικών συμβάσεων. Επίσης απαιτείται μεγαλύτερη αποσαφήνιση των ειδικών όρων που είναι στην ημερήσια διάταξη όπως οι κρατικές ενισχύσεις για το πως εσείς τις αντιλαμβάνεστε .

8. Από την πρόσφατη συνεργασία του ΤΕΕΤΔΚ με επιστημονικούς συλλόγους όπως ο Δικηγορικός αλλά και με τα επιμελητήρια όπως το Εμποροβιομηχανικό και το Οικονομικό αναδείχτηκε η ομοθυμία, η ανάγκη συμπληρωματικότητας, το διαθέσιμο δυναμικό του οποίου προτείνεται να ζητηθεί σε σταθερή βάση η συμμετοχή του την στιγμή μάλιστα που καλούμαστε να συμμετέχουμε όπως σήμερα και ως θεσμοθετημένοι σύμβουλοι του κράτους.

Ενότητα Γ. Συμπληρωματικότητα του ΠΕΠ με τα μεγάλα έργα υποδομής της προηγούμενης προγραμματική περιόδου που δεν πετύχαμε δηλαδή τον ΒΟΑΚ και τους Κάθετους Άξονες στην Δυτική Κρήτη και τον ΝΟΑΚ στην Ανατολική Κρήτη, Παρακολούθηση του κόστους χρήσης και διαχείρισης ως συστατικού παράγοντα κόστους και ανταγωνιστικότητας της τοπικής οικονομίας για τις πύλες εισόδου αεροδρόμια, λιμάνια, νερά ύδρευσης άρδευσης υγρά λύματα και Απορρίμματα, Συγχρονισμός με τις ραγδαίες διεθνείς προκλήσεις και εξελίξεις στην σύγχρονη παγκοσμιοποιημένη οικονομία.

9. Για να γίνει κατανοητή η αναπτυξιακή διάσταση των μεγάλων υποδομών σύμφωνα με την δημοσίευση των Β. Φούρκα -Ζωής Παπασιώπη περί του παρατηρητηρίου χωρικών επιδράσεων της Εγνατίας Οδού, το έργο της Εγνατίας Οδού επιδρά όχι μόνο στις μεταφορές και στην λειτουργία του οδικού δικτύου αλλά και στην οικονομική και κοινωνική συνοχή στο περιβάλλον και στην γενικότερη οργάνωση της γεωγραφικής ζώνης διέλευσης και επιρροής της.

Πιο συγκεκριμένα ι. στην κινητικότητα την ευκολία πρόσβασης στα αστικά κέντρα σε αγορές και υπηρεσίες, ιι. στο επίπεδο ανάπτυξης τον βαθμό συνοχής στην ανταγωνιστικότητα και τις ενδοπεριφερειακές ανισότητες ιιι. στην οικιστική ανάπτυξη και την δικτύωση των αστικών κέντρων, 4ι. στα χαρακτηριστικά του συστήματος μεταφορών και λειτουργίας του οδικού δικτύου 5ι. στην ποιότητα του περιβάλλοντος. Αναφέρεται ως χαρακτηριστικό παράδειγμα στον ευρωπαϊκό χώρο ότι οι διαφορές στις μεταφορικές υποδομές ακολουθούν παρόμοια γεωγραφική κατανομή με αυτή του ΑΕΠ και τελικά αυξάνουν αντί να μειώνονται οι χωρικές ανισότητες.

Αυτό αποτελεί κορυφαίο διπλό επιχείρημα για την Κρήτη καθώς απολαμβάνει επενδύσεων για μεγάλες υποδομές αντιστρόφως ανάλογα με όσα συνεισφέρει στο ΑΕΠ συγκριτικά με όλες τις άλλες περιφέρειες της χώρας καθώς επίσης ότι η έλλειψη αντίστοιχων υποδομών της αποστερεί την ανταγωνιστικότητα και την ανάπτυξη που δικαιούται και μπορεί να πετύχει προς όφελος της χώρας. Με την ευκαιρία να υπενθυμίσω ότι η εκτίμηση κόστους του ΒΟΑΚ είναι όση για την προγραμματιζόμενη νέα γραμμή Μετρό στην Αθήνα που θα εξυπηρετεί 200.000 επιβάτες, όση σε ένα κοινοτικό πλαίσιο η επιχορήγηση των
αστικών συγκοινωνιών Αθήνας και Θεσσαλονίκης, κάτι λιγότερο από το συμπληρωματικό έργο Πύργος- Πάτρα μαζί με το πριμ επιτάχυνσης 500εκ € για την ολοκλήρωσης των αυτοκινητοδρόμων ή με την κατασκευή 4 σταθμών του Μετρό Θεσσαλονίκης κά.

Ο Βόρειος Οδικός Άξονας Κρήτης είναι αλληλένδετα συνδεδεμένος με την ανάπτυξη του νησιού και κατά συνέπεια με το ΠΕΠ Κρήτης για το οποίο καθίσταται προϋπόθεση επιτυχίας του. Παρότι τίποτα δεν προμηνύει ότι ένα τέτοιο έργο πέρα από ανυπόστατες υποσχέσεις μπορεί να υλοποιηθεί σε λιγότερο από 30 χρόνια αν ακολουθηθούν οι σημερινοί ρυθμοί, είναι εφικτό με συγκεκριμένες δεσμεύσεις να ελαχιστοποιηθούν οι επιπτώσεις μέχρις ότου επανακαθοριστούν οι όροι.

Τέτοιες απαιτήσεις είναι Ι. εντός του 2016 η προκήρυξη της μελέτης στρατηγικού σχεδιασμού ως προϋπόθεση για την εξεύρεση χρηματοδότησης ακόμα και αν την αποπληρωμή του έργου εγγυηθεί το κράτος, ΙΙ. εντός του 2016 η προκήρυξη της μελέτης Οδικής Ασφάλειας ίσως και άμεση χρηματοδότηση με υφιστάμενες μελέτες, που θα αντιμετωπίζει κατολισθήσεις, απορροή ομβρίων, φθαρμένους ασφαλτοτάπητες (όπως πρόσφατα έγινε με μεγάλη επιτυχία από την ΤΥ της Περιφέρειας), βελτίωση επικλίσεων και μηκοτομής, επαναπροσδιορισμό ορίων ταχύτητας, αποτροπή διασταυρώσεων με δημοτικό και επαρχιακό δίκτυο, οριζόντια και κατακόρυφη σήμανση και οριοσημάνσεις, αποκατάσταση στηθαίων ασφαλείας, αποκατάσταση ηλεκτροφωτισμού και ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού.. ΙΙΙ. Να συνεχιστούν απρόσκοπτα και να επιταχυνθούν τα έργα που είναι σε εξέλιξη ή εκκρεμεί η εργολαβική τους σύμβαση όπως το Πάνορμο-Εξάντης.

Προτείνεται εναλλακτικά να εξεταστεί η άμεση ένταξη προς χρηματοδότηση των παραπάνω μελετών από το ΠΕΠ Κρήτης λόγω της προφανούς σημαντικότητας τους.

10. Αντίστοιχης σπουδαιότητας έργα αποτελούν ο ΝΟΑΚ για τον οποίο μετά την επίλυση με διετή καθυστέρηση της επιλογής αναδόχου στο έργο Αγ Βαράρα-Απομαρμά πλέον θα κονταροχτυπηθεί με την εξεύρεση της χρηματοδότησης καθώς δεν μπορεί να συνεχιστεί με κοινοτική συνδρομή στο τρέχον κοινοτικό πλαίσιο στήριξης όταν οι εθνικοί πόροι είναι αναιμικοί. Επίσης οι κάθετοι άξονες στην δυτική Κρήτη πρέπει αν τύχουν αντίστοιχης χρηματοδότησης ως σημαντικά έργα τοπικής ανάπτυξης με ειδική αναφορά στο έργο σύνδεσης ΒΟΑΚ-Αεροδρόμιο Δασκαλογιάννη για το οποίο προτείνεται να εξεταστεί η δυνατότητα τμηματική παραλαβή της μελέτης και τμηματική υλοποίησή ιδιαίτερα για τον κόμβο σύνδεσης με τον ΒΟΑΚ.

11. Τα αεροδρόμια ως πύλες εισόδου δεν αποτελούν πλέον συγκρίσιμα μεγέθη ως προς την χρηματοδότησή τους καθώς αυτό αναλαμβάνεται από τους παραχωρησιούχους έχει όμως πολύ μεγάλη σημασία και χρίζει και προτείνεται η δημιουργία οργάνου συνεχούς παρακολούθησης και ελέγχου του κόστους χρήσης ως συστατικού παράγοντα ανταγωνιστικότητας της τοπικής οικονομίας, κατ αναλογία τα ίσα ισχύουν και για τα λιμάνια ανάλογα με τις εξελίξεις.

12. Κατά τον ίδιο τρόπο για λόγους ανταγωνιστικότητας της τοπικής οικονομίας πρέπει να βρίσκονται σε συνεχή έλεγχο το κόστος διαχείρισης των νερών ύδρευσης άρδευσης, των υγρών λυμάτων και στερεών αποβλήτων και προτείνεται να ζητηθούν ειδικές ευκαιρίες χρηματοδότησης αξιοποίησης ΑΠΕ για την μείωσης του κόστους ενέργειας για τις συγκεκριμένες δημοτικές επιχειρήσεις σε συνέχεια της απελευθέρωση παραγωγής της ενέργειας όπως επίσης προτείνεται να σχεδιαστούν κίνητρα μέσω του ΠΕΠ για την συνεργασία των ομοειδών φορέων.

13. Στο πρόσφατο συνέδριο του ΤΕΕΤΔΚ και της Αντιπεριφέρειας Χανίων αναδείχτηκε στην εναρκτήρια εκδήλωση της ‘’Συζήτησης’’ στο πλαίσιο του Σχεδίου Ολοκληρωμένων Πολιτικών και Δράσεων του ΤΕΕ ΤΔΚ, σύμφωνα με την πρώτη αποκωδικοποίηση των τοποθετήσεων για το επάγγελμα του μηχανικού σε 10 χρόνια των Β. Διγαλάκη, Μ. Μπλέτσα, Μ. Γαροφαλάκη, Α. Μαυρόπουλου, καθώς διαφαίνονται ραγδαίες τεχνολογικές εξελίξεις όπως το ενδεδυμένο διαδίκτυο, η επέλαση των ρομπότ, το αυτοκίνητο χωρίς οδηγό, οι πρώτες ύλες από το διάστημα, η τεχνητή νοημοσύνη των μέγα δεδομένων, τις γονιδιακές επεμβάσεις, την εξατομικευμένη ιατρική, τις νέες προκλήσεις για την ηθική των αποφάσεων των μηχανών, των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής, του υπερπληθυσμού.

Τα παραπάνω σε συνδυασμό με την μοναδική ιστορικά μετάβαση εκατοντάδων εκατομμυρίων πολιτών στο δρόμο του μεταξιού, όπου σε τόσο σύντομο χρόνο ξεφεύγουν από την φτώχια σε υψηλότερα οικονομικά επίπεδα, διαμορφώνοντας μια νέα μεσαία τάξη με υψηλές δυνατότητες κατανάλωσης δημιουργώντας ευκαιρίας και παράλληλα ανάγκες. Έτσι προκύπτει η ανάγκη προσαρμογής στην συρρίκνωση των κύκλων επάρκειας της γνώσης κατά την εκπαίδευση και την διαρκή επανεκπαίδευση, που αποδεικνύουν αφενός την ανάγκη επιτάχυνσης επίτευξης των στόχων ώστε να αντιμετωπίζονται οι νέες προκλήσεις που έρχονται ταυτόχρονα με την ανάγκη προγραμματισμού μεγαλύτερων περιόδων πέραν του επταετούς κοινοτικού πλαισίου στήριξης και των χρηματοδοτικών εργαλείων του σε ένα ευρύτερο καθορισμό στόχων μιας παγκοσμιοποιημένης οικονομίας.

Προτείνεται να συσταθεί όργανο με την συμμετοχή των επιμελητηρίων και των ΑΕΙ που θα αναλάβει να συμβάλλει στην εκπόνηση ενός στρατηγικού σχεδίου για τις επενδύσεις στην περιφέρεια Κρήτης την επόμενη περίοδο με ορίζοντα το 2030, όπως στην περίπτωση του Δήμου Θεσσαλονίκης όπου συμφωνήθηκε με τον δήμαρχο Γιάννη Μπουτάρη και τον Υφυπουργό Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού Αλέξη Χαρίτση να προχωρήσουν στη συγκρότηση μιας ομάδας εργασίας σε συνεργασία με την ΜΟΔ με το ίδιο αντικείμενο.

14. Ολοκληρώνοντας θέλω να αναφερθώ στις ευκαιρίες που παρουσιάστηκαν στο Αναπτυξιακό Συνέδριο του ΤΕΕΤΔΚ με συνδιοργανωτή την Αντιπεριφέρεια Χανίων για τις οποίες προτείνεται η ‘’υιοθέτησή τους’’ από την Διαχειριστική Αρχή και αφορούν ι. στην διευκόλυνση των ΑΕΙ στην Κρήτη εφαρμογής προγράμματος μηδενικών ρύπων όπως στο Πολυτεχνείο Κρήτης για την εκπαίδευση και τους πρόσθετους πόρους για τους φοιτητές,

ιι. την στήριξη δημιουργίας τεχνολογικού πάρκου για την αντιμετώπιση του brain drain με προστιθέμενη αξία την ανάπτυξη νέων πεδίων οικονομίας, ιιι. την επιμονή στην διασύνδεση των ΑΕΙ με τα επιμελητήρια για την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας και της νεοφυούς επιχειρηματικότητας, 4ι. την αξιοποίηση των ΑΕΙ του νησιού ώστε μέσω της διασύνδεσης τους Ευρωπαϊκά και παγκόσμια να δημιουργηθούν θέσεις εργασίας υψηλής εξειδίκευσης, 5ι. την ενεργό συμμετοχή των ΑΕΙ του νησιού στην προεργασία και την επιτάχυνση για την αξιοποίηση των υδρογονανθράκων νότια της Κρήτης όπου ήδη παρατηρείται αδράνεια και καθυστέρηση.

15. Τέλος σχετικά το Υπερταμείο, το ΤΑΙΠΕΔ, το Στρατιωτικό ΤΑΙΠΕΔ και το προσφυγικό επιφυλασσόμαστε.

Το ΤΕΕ και οι Διπλωματούχοι Μηχανικοί αποτελούν μια υπερπολύτιμη Δεξαμενή Σκέψης και τίθενται στην διάθεσή σας για την υπόθεση της Περιφερειακής Ανάπτυξης που τόσο έχουμε ανάγκη ως κοινωνία για να σταματήσουμε την καθοδική περιδίνηση.