Επισημάνσεις για υποχρεωτικό καθαρισμό ακάλυπτων χώρων για την αποφυγή πυρκαγιών

0
17

Με στόχο την προστασία των οικισμών από τον κίνδυνο πυρκαγιών κατά την διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου και έχοντας υπόψη το άρθρο 94 παρ. 1 περιπτ.26 του Ν3852/2010 καλούνται όλοι οι ιδιοκτήτες , νομείς και επικαρπωτές των οικοπεδικών και λοιπών ακαλύπτων χώρων που βρίσκονται εντός πόλεως , και οικισμών ,και σε απόσταση μέχρι 100 μέτρων από τα όρια τους ,να προβούν στον καθαρισμό τους από την βλάστηση , αλλά και να φροντίσουν για την διατήρηση της καθαριότητας τους.

Συμβάλλουμε όλοι στην πρόληψη των πυρκαγιών . Προστατεύουμε την ζωή και την περιουσία μας.