Eπιμορφωτικό σεμινάριο «Plurimobil” από την Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Νομού Χανίων

0
72

Η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Χανίων σε συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Κέντρο Σύγχρονων Γλωσσών ECML διοργανώνουν διήμερο σεμινάριο με θέμα Plurimobil: plurilingual and intercultural learning through mobility» στις 6 και 7 Δεκεμβρίου 2018 στο Πνευματικό Κέντρο Χανίων.

To σεμινάριο έχει την έγκριση του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και της Δ/νσης Ευρωπαϊκών και Διεθνών Θεμάτων-Τμήμα Διεθνών Θεμάτων.

Tη διοργάνωση του προγράμματος έχει αναλάβει η Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου περιφέρειας Χανίων κα Ντούλια Αθηνά.

Στο σεμινάριο λαμβάνουν μέρος 52 εκπαιδευτικοί διαφόρων ειδικοτήτων Α/θμιοι και Β/θμιοι και την επιμόρφωσή τους θα πραγματοποιήσουν οι έμπειρες και καταξιωμένες επιμορφώτριες του Ευρωπαϊκού Κέντρου Σύγχρονων Γλωσσών (ECML) Anna Czura και Kristin Brogan.

Στο σχετικό δελτίο τύπου αναφέρεται: 

Αγαπητοί συνάδελφοι- ισσες,

Με την παρούσα επιστολή-πρόσκληση θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε αρχικά για το επιμορφωτικό  σεμινάριο με θέμα ο «Plurimobil», για το οποίο είχε υποβάλει αίτηση η Διεύθυνση Α’/θμιας Εκπαίδευσης Χανίων ως εκπαιδευτικός φορέας και να σας προσκαλέσουμε να συμμετάσχετε σε αυτό.

Πρόκειται  για σεμινάριο που είχαμε αιτηθεί με αφορμή το υπ. αρ Α.Π.: ΦΣΕ 124/166524/Η1/5.10.2017 έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας και της Διεύθυνσης Ευρωπαϊκών και Διεθνών Θεμάτων- Τμήματος Διεθνών Σχέσεων, με θέμα «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για διοργάνωση στην Ελλάδα επιμορφωτικών σεμιναρίων του Ευρωπαϊκού Κέντρου Σύγχρονων Γλωσσών». Το πρόγραμμα εγκρίθηκε, αποτελεί μια καινοτόμο πρακτική και προσφέρεται για πρώτη φορά πανελλαδικά.

Το πρόγραμμα  «Plurimobil», απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς, εκπαιδευτές ενηλίκων και άλλους ενδιαφερόμενους και αφορά την κατάρτισή τους και την παροχή πόρων που θα τους βοηθήσουν να υποστηρίξουν την πολυγλωσσική και διαπολιτισμική μάθηση και να προωθήσουν την αυτονομία εκμάθησης γλωσσών των μαθητών (πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια και ανώτερη δευτεροβάθμια εκπαίδευση) μετά από μια δραστηριότητα κινητικότητας.

Στο σεμινάριο θα αναφερθούν τα είδη και οι μορφές κινητικότητας (φυσικής ή εικονικής) και πώς αυτό βοηθά τα άτομα να αποκτήσουν νέες δεξιότητες και να αναπτύξουν υπάρχουσες ικανότητες, μέσω αλληλεπίδρασης πρόσωπο με πρόσωπο ή μέσω του διαδικτύου. Παράλληλα, θα γίνει ιδιαίτερος λόγος στην ικανότητα του γλωσσικού κώδικα επικοινωνίας και των εργαλείων που μπορούμε να αξιοποιήσουμε στη μαθησιακή διαδικασία.

Με τον όρο κινητικότητα αναφερόμαστε σε άτομα (παιδιά, έφηβοι ή ενήλικες) που μετακινούνται από ένα περιβάλλον σε άλλο για μικρές ή μεγάλες χρονικές περιόδους. Η κινητικότητα στην εκμάθηση γλωσσών είναι επίσης σημαντική, καθώς παρέχει σε μαθητές και εκπαιδευτικούς ευκαιρίες να μείνουν στο χρόνο σπουδών, κατάρτισης ή εργασίας σε άλλη χώρα και να βελτιώσουν τις γλωσσικές τους δεξιότητες και να αναπτύξουν τις διαπολιτισμικές τους ικανότητες. Η διάρκεια μιας περιόδου κινητικότητας κυμαίνεται συνήθως από μερικές ημέρες ή εβδομάδες για τους μαθητές της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Στα προγράμματα κινητικότητας ανήκουν και τα Erasmus + τα οποία δίνουν σε μαθητές και εκπαιδευτικούς ευκαιρίες για ταξίδια και επαγγελματική ανάπτυξη, γεγονός που ενισχύει την απασχολησιμότητά τους. Τα προγράμματα κινητικότητας και ανταλλαγής είναι καίριοι τρόποι για τους μαθητευόμενους και τους δασκάλους να βελτιώσουν τις γλωσσικές τους δεξιότητες και να αναπτύξουν τις διαπολιτισμικές τους ικανότητες. Η ECML παρέχει πόρους για να βοηθήσει τους εκπαιδευόμενους και τους εκπαιδευτικούς να αξιοποιήσουν στο έπακρο την κινητικότητα και να διασφαλίσουν ότι αυτά τα προγράμματα έχουν πραγματικά νόημα.

Θα θιγεί ιδιαίτερα το ζήτημα της διαπολιτισμικής μάθησης που αναφέρεται στη σημασία που έχει  τα άτομα να γνωρίζουν τις ομοιότητες και τις διαφορές μεταξύ των πολιτισμών και να μάθουν να τις αγκαλιάζουν. Όταν τα άτομα αγκαλιάζουν αυτές τις ομοιότητες και διαφορές, μπορούν να προβληματιστούν για τις πτυχές του δικού τους πολιτισμού που κανονικά θεωρούνται δεδομένες. Επιπλέον, μπορούν να προβληματιστούν και να αξιολογήσουν τις σκέψεις, τα συναισθήματα και τη συμπεριφορά τους, προκειμένου να βελτιώσουν την αυτογνωσία τους.

Τέλος, μπορούν να ενεργούν ως πολιτιστικοί διαμεσολαβητές για να ερμηνεύουν και να εξηγούν διαφορετικές απόψεις σε άτομα από διαφορετικό πολιτισμικό υπόβαθρο. “(Αυτοβιογραφία διαπολιτισμικών συναντήσεων). Τόσο η κινητικότητα όσο και η διαπολιτισμική μάθηση καλλιεργούν ικανότητες, αυξάνουν την αυτογνωσία και την ευαισθητοποίηση του ατόμου για τους άλλους. Κάθε μία από αυτές τις ικανότητες είναι ιδιαίτερα σημαντική για τη μελλοντική προσωπική, ακαδημαϊκή και επαγγελματική εξέλιξη των ατόμων.

Το ECML και το Κέντρο Ευρωπαϊκών Γλωσσών προσφέρουν προγράμματα, μεταξύ των οποίων και αυτό που θα προσφερθεί, με σκοπό τη βιώσιμη πολυγλωσσική και διαπολιτισμική εκπαίδευση και στόχο την προώθηση βέλτιστων πρακτικών στα προγράμματα κινητικότητας, χρησιμοποιώντας εργαλεία που αναπτύσσονται από το Συμβούλιο της Ευρώπης για την ανάπτυξη γλωσσικών και διαπολιτισμικών ικανοτήτων. Το σχέδιο παρέχει σενάρια εκμάθησης μοντέλων για εκπαιδευόμενους εκπαιδευτικούς και μαθητές στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση με έμφαση στην προώθηση και ανάπτυξη της κινητικότητας στα σχολικά πλαίσια, έτσι ώστε οι εκπαιδευόμενοι στα προγράμματα ανταλλαγών να αποκομίσουν το μέγιστο όφελος από τις εμπειρίες τους σε ένα νέο περιβάλλον.

Οι μετασχηματισμοί και οι προκλήσεις των σύγχρονων κοινωνιών και της εκπαίδευσης επιβάλλουν σχολεία καλύτερα ενημερωμένα και καταρτισμένα για να αντιμετωπίσουμε τη νέα πραγματικότητα με όραμα και ανοικτούς πνευματικούς ορίζοντες. Η επαφή με πολυγλωσσικά και διαπολιτισμικά περιβάλλοντα συμβάλλει στη δημιουργία ενός ‘’εύκρατου’’ παιδαγωγικού κλίματος στα σχολεία μας και στη δυνατότητα να κατανοήσουμε καλύτερα την ποικιλομορφία, να αρχίσουμε έναν εύφορο διάλογο με τους άλλους ή να αντιμετωπίσουμε τα ζητήματα της παγκοσμιοποίησης με κριτική σκέψη. Στα σχολεία μας φιλοξενούνται πια πολίτες άλλων χωρών.

Είναι επομένως ανάγκη να καλλιεργήσουμε την αποδοχή, να αναπτύξουμε μια διαπολιτισμική εκπαίδευση και να σχεδιάσουμε μια κατάλληλη εκπαιδευτική πολιτική με δομημένες προσεγγίσεις. Η εκπαίδευση των εκπαιδευτικών είναι επιτακτική  στην κατεύθυνση αυτή καθώς και η επαγγελματική τους ανάπτυξη με την παροχή και αξιοποίηση μεθοδολογικών προσεγγίσεων, κατάλληλου εκπαιδευτικού υλικού και γνωστικών εργαλείων.Απαραίτητη προϋπόθεση η πολύ καλή γνώση της Αγγλικής (επιπέδου Γ1 και άνω, θα συζητηθεί η συμμετοχή ατόμων με Β2).

Απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας καθώς και σε ειδικότητες και εκπαιδευτές ενηλίκων