Επιδοτούμενα εκπαιδευτικά σεμινάρια από την ΟΕΒΕΝΧ

0
47

Η ΟΕΒΕΝΧ και το Σωματείο Αδειούχων Επαγγελματιών Ψυκτικών σε συνεργασία με το ΚΕΚ IRIS, πρόκειται να υλοποιήσει «Επιδοτούμενα εκπαιδευτικά σεμινάρια εργαζομένων για μικρές επιχειρήσεις της ένωσης, στα πλαίσια της Επαγγελματικής Κατάρτισης και Εκπαίδευσης ΛΑΕΚ(1-25) του ΟΑΕΔ 2016-2017.

Τα σεμινάρια θα έχουν διάρκεια 32 ωρών(θα υλοποιηθούν μετά την έγκριση από τον ΟΑΕΔ).
Οι καταρτιζόμενοι θα λάβουν βεβαίωση παρακολούθησης, καθώς και θα τους καταβληθεί επίδομα 5.00€ ανά ώρα κατάρτισης.

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις, μέλη του Σωματείου, αλλά και εργαζόμενοι σε επιχειρήσεις, μέλη του Σωματείου, που επιθυμούν να συμμετάσχουν στα προγράμματα, να δηλώσουν το ενδιαφέρον τους και να συμπληρώσουν τις αιτήσεις. Για περισσότερες πληροφορίες στο τηλέφωνο 2821074609.