Ενημερωτικό φυλλάδιο Πολιτισμού από το Δήμο Ρεθύμνου

0
102

Το Γραφείο Πολιτισμού του Δήμου Ρεθύμνης ενημερώνει ότι θα τυπώσει όπως
κάθε χρόνο πρόγραμμα το οποίο θα συμπεριλαμβάνει όλες τις εκδηλώσεις φορέων
για τα Χριστούγεννα που απευθύνονται στο ευρύτερο κοινό.

Παρακαλούνται οι φορείς που διοργανώνουν εκδηλώσεις να ενημερώσουν το
γραφείο Πολιτισμού – γραμματεία ΚΕΔΗΡ το αργότερο μέχρι την Τετάρτη 7
Δεκεμβρίου 2016 για να μπορέσουμε να εκτυπώσουμε έγκαιρα το ενημερωτικό
φυλλάδιο.

(Οι εκδηλώσεις που θα δηλωθούν μετά από αυτήν την ημερομηνία θα
καταχωρηθούν μόνο ηλεκτρονικά .)
Πληροφορίες:

Στο Γραφείο Πολιτισμού Δήμου Ρεθύμνης – ΚΕΔΗΡ (Αρκαδίου 48-50 Ρέθυμνο)
Στο τηλ. 28310 40140 και 40156
Ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση: [email protected]
[email protected] «