ΕΛΣΤΑΤ: Στο 1,4% η ανάπτυξη το 2017

0
59

Η εκτίμηση της Κομισιόν έκανε λόγο για ανάπτυξη 1,6% ενώ η αρχική πρόβλεψη μιλούσε για ρυθμό 2,7%

Η ανάπτυξη έφτασε το 2017 το 1,4% του ΑΕΠ σύμφωνα με την εκτίμηση (μη εποχικά διορθωμένα στοιχεία) της ΕΛΣΤΑΤ και κινήθηκε κάτω από τις εκτιμήσεις της Κομισιόν για ανάπτυξη 1,6% αλλά και τις αρχικές προβλέψεις της Επιτροπής για ανάπτυξη 2,7% πέρυσι.

Με βάση τα διαθέσιμα εποχικά διορθωμένα στοιχεία, το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ) σε όρους όγκου, κατά το 4ο τρίμηνο 2017, παρουσίασε αύξηση κατά 0,1%, σε σχέση με το 3ο τρίμηνο 2017, ενώ σε σύγκριση με το 4ο τρίμηνο 2016 παρουσίασε αύξηση κατά 1,9%
Με βάση μη εποχικά διορθωμένα στοιχεία το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ) σε όρους όγκου, κατά το 4ο τρίμηνο 2017 παρουσίασε αύξηση κατά 1,8% σε σχέση με το 4ο τρίμηνο 2016.

Οι μεταβολές των κυριότερων μακροοικονομικών μεγεθών σε όρους όγκου με εποχική διόρθωση έχουν ως εξής:

Τριμηνιαίες μεταβολές:

-Η συνολική τελική καταναλωτική δαπάνη μειώθηκε κατά 0,3% σε σχέση με το 3o τρίμηνο του 2017.

-Οι ακαθάριστες επενδύσεις παγίου κεφαλαίου αυξήθηκαν κατά 27,8 % σε σχέση με το 3o τρίμηνο του 2017.

-Μείωση κατά 2,3% σε σχέση με το 3o τρίμηνο του 2017 παρουσίασαν οι εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών. Οι εξαγωγές αγαθών μειώθηκαν κατά 0,1% ενώ οι εξαγωγές υπηρεσιών μειώθηκαν κατά 4,3%.

-Αύξηση κατά 1,7% σε σχέση με το 3o τρίμηνο του 2017 παρουσίασαν οι εισαγωγές αγαθών και υπηρεσιών. Οι εισαγωγές αγαθών αυξήθηκαν κατά 2,3% ενώ οι εισαγωγές υπηρεσιών αυξήθηκαν κατά 2,5%.

Ετήσιες μεταβολές:

-Η συνολική τελική καταναλωτική δαπάνη παρουσίασε μείωση 0,3% σε σχέση με το 4o τρίμηνο του 2016.

-Οι ακαθάριστες επενδύσεις παγίου κεφαλαίου αυξήθηκαν κατά 28,9% σε σχέση με το 4o τρίμηνο του 2016.

-Αύξηση κατά 5,3% σε σχέση με το 4o τρίμηνο του 2016 παρουσίασαν οι εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών. Οι εξαγωγές αγαθών αυξήθηκαν κατά 7,1% ενώ οι εξαγωγές υπηρεσιών αυξήθηκαν κατά 2,9%.

-Αύξηση κατά 4,9% σε σχέση με το 4o τρίμηνο του 2016 παρουσίασαν οι εισαγωγές αγαθών και υπηρεσιών. Οι εισαγωγές αγαθών αυξήθηκαν κατά 3,9% και οι εισαγωγές υπηρεσιών αυξήθηκαν κατά 9,7%.

Η εκτίμηση της ΕΛΣΤΑΤ έχει υπολογιστεί από το άθροισμα των αντίστοιχων αποτελεσμάτων των τριμήνων του 2017 (μη εποχικά διορθωμένων) όπως έχουν προκύψει μετά την ενσωμάτωση ενημερωμένων στοιχείων.

Σε τρέχουσες τιμές, το ΑΕΠ ανήλθε πέρυσι σε 177,7 δισ. ευρώ έναντι 174,2 δισ. ευρώ το 2016, παρουσιάζοντας αύξηση 2%.

Προβλέπεται και 2η εκτίμηση, η οποία είναι προγραμματισμένη να ανακοινωθεί στις 17 Οκτωβρίου.

Η δεύτερη εκτίμηση γίνεται με τη χρήση ετήσιων στοιχείων από τις πηγές (όπως Έρευνα Διάρθρωσης Επιχειρήσεων, εκτιμήσεις για την τελική καταναλωτική δαπάνη των νοικοκυριών με βάση τα αποτελέσματα της Έρευνας Οικογενειακών Προϋπολογισμών, ετήσια στοιχεία Ισοζυγίου Πληρωμών και Εξωτερικού Εμπορίου, ετήσια στοιχεία Γενικής Κυβέρνησης κ.λπ.) και με τη μέθοδο των πινάκων Προσφοράς και Χρήσεων ανά προϊόν.

Πηγή:Πρώτο θέμα

Ακολουθήστε το Kriti24 και στο Google News για να βλέπετε όλες τις ειδήσεις

Ακολουθήστε το Kriti24 στο Facebook και στο Twitter