Εκπρόσωπος της EBRD στο Επιμελητήριο Ρεθύμνης

0
37

Το Επιμελητήριο Ρεθύμνης, επισκέφθηκε την Τετάρτη 27 Ιουνίου 2018 η κα Δήμητρα Παπανδρέου, Principal Manager, Advice for Small Businesses, στην Ελλάδα, της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (European Bank for Reconstruction and Development – EBRD).

Στα πλαίσια της επίσκεψης αυτής, η κα Δήμητρα Παπανδρέου συναντήθηκε με τον Πρόεδρο και τον Α’ Αντιπρόεδρο του Επιμελητηρίου κ.κ. Γεώργ. Γιακουμάκη και Εμμ. Ψαρουδάκη. αντίστοιχα.

Σκοπός της επίσκεψης ήταν η ενημέρωση της Διοίκησης του Επιμελητηρίου για μία νέα πρωτοβουλία, που ξεκίνησε πρόσφατα, και αφορά στην υποστήριξη της παροχής Συμβουλευτικών Υπηρεσιών προς Μικρές Επιχειρήσεις (Advice for Small Businesses – ASB). Το πρόγραμμα αυτό υλοποιείται με την υποστήριξη του Ευρωπαϊκού Κόμβου Επενδυτικών Συμβουλών (European Investment Advisory Hub) της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, μέσω χρηματοδότησης από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Η EBRD εφαρμόζει το Πρόγραμμα αυτό από το 1993 και μέχρι σήμερα έχει υποστηρίξει πάνω από 20.000 επιχειρήσεις σε 30 περίπου χώρες στην Νότια και Ανατολική Ευρώπη, τη Βόρεια Αφρική και την Κεντρική Ασία.

Ο βασικός σκοπός του Προγράμματος είναι να υποστηρίξει τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις να αναπτυχθούν, μέσω της διασύνδεσής τους με τοπικούς συμβούλους και διεθνείς εμπειρογνώμονες, προκειμένου να λάβουν συμβουλευτικές υπηρεσίες. Εργαζόμαστε με μικρομεσαίες επιχειρήσεις σε όλους σχεδόν τους κλάδους, υποστηρίζοντας την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε ένα πολύ ευρύ φάσμα, από θέματα στρατηγικής και επιχειρησιακού προγραμματισμού, σε θέματα βελτιστοποίησης εσωτερικών διαδικασιών, εξοικονόμησης ενέργειας, διαχείρισης ποιότητας, οικονομικής διαχείρισης, πληροφορικής και τεχνολογιών, προώθησης εξαγωγών, στρατηγικής marketing, branding κοκ.

«Υποστηρίζουμε τις επιχειρήσεις, τόνισε η κα Δήμητρα Παπανδρέου, να επιλέξουν τον καταλληλότερο τοπικό σύμβουλο ή διεθνή εμπειρογνώμονα που θα φέρει σε πέρας το συμβουλευτικό έργο, ανταποκρινόμενος κατά το μέγιστο στις ανάγκες της επιχείρησης, με τη αξιοποίηση της βάσης προ-επιλεγμένων συμβούλων που διαθέτουμε. Στη συνέχεια παρακολουθούμε την ορθή υλοποίηση του έργου μέχρι τη λήξη του, ώστε να διασφαλίσουμε ότι το έργο θα έχει τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα για την επιχείρηση, ενώ χάρη στους χρηματοδότες μας μπορούμε να μοιραστούμε μαζί με την επιχείρηση μέρος των δαπανών του συμβουλευτικού έργου. Προς το παρόν καλύπτουμε μεταξύ 67% – 88% του καθαρού κόστους του συμβουλευτικού έργου, ανάλογα με το αν αυτό υλοποιείται μέσω τοπικού συμβούλου ή διεθνή εμπειρογνώμονα.

Ένα χρόνο μετά την ολοκλήρωση του συμβουλευτικού έργου, επιστρέφουμε στην επιχείρηση για να μετρήσουμε την επίδραση που είχε. Από την υλοποίηση του Προγράμματος διεθνώς, προκύπτει ότι εντός ενός έτους από την υλοποίηση του συμβουλευτικού έργου:

• το 68% των πελατών μας αυξάνει τον κύκλο εργασιών του κατά 30% κατά μέσο όρο
• το 56% βελτιώνει την παραγωγικότητά του κατά 26% κατά μέσο όρο
• το 51% διαπιστώνει σημαντική άνοδο των θέσεων εργασίας, καταγράφοντας αύξηση στον αριθμό των εργαζομένων που απασχολεί κατά μέσο όρο 23%.
• το 18% των πελατών μας εξασφαλίζει εξωτερική χρηματοδότηση για την ανάπτυξή του.

Στο πρόγραμμα μπορούν να συμμετάσχουν μικρομεσαίες επιχειρήσεις όπως ορίζονται από την ΕΕ, δηλαδή επιχειρήσεις με ετήσιο κύκλο εργασιών μέχρι 50 εκατομμύρια ευρώ ή με σύνολο ενεργητικού μικρότερο των 43 εκατομμυρίων ευρώ και αριθμό εργαζομένων μέχρι 250 άτομα. Επιπλέον, πρέπει να είναι ιδιωτικές επιχειρήσεις τοπικής ιδιοκτησίας και να βρίσκονται σε λειτουργία τουλάχιστον δύο χρόνια. Συνεργαζόμαστε με επιχειρήσεις από σχεδόν όλους τους τομείς. Εξαιρούνται επιχειρήσεις που ασχολούνται με την παραγωγή όπλων και στρατιωτικού υλικού, παραγωγή καπνού, με τα τυχερά παίγνια και τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες».