Εκδόθηκε η προκήρυξη του ΑΣΕΠ για τις προσλήψεις εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης

0
100

Γνωστοποιείται ότι εκδόθηκε η 3ΕΑ/2019 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 12/24.4.2019/τ. ΑΣΕΠ) που αφορά στη διαδικασία κατάταξης με σειρά προτεραιότητας, κατά κλάδο και ειδικότητα, υποψήφιων εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΕΑΕ) κατηγορίας ΠΕ.

Το ΦΕΚ της προκήρυξης διατίθεται δωρεάν από το Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Αθήνα) και από το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πολιτών του ΑΣΕΠ (Πουλίου 6, Αθήνα).

Οι υποψήφιοι πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής στο ΑΣΕΠ, ακολουθώντας τις οδηγίες που παρέχονται στην Προκήρυξη (Παράρτημα Δ΄).

Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής στη διαδικασία αρχίζει στις 8 Μαΐου 2019 ημέρα Τετάρτη και λήγει στις 24 Μαΐου 2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00.

Εν τω μεταξύ, τα κενά της παράλληλης στήριξης στην Πρωτοβάθμια εκπαίδευση τέθηκαν σε ερώτηση του βουλευτή Ηρακλείου ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτη Βαρδάκη, διευκρινίζοντας ότι στο Νομό Ηρακλείου, τα στοιχεία από τις γνωματεύσεις του ΚΕΣΥ, αποδεικνύουν ότι ορισμένοι μαθητές της Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης δεν υποστηρίζονται από εκπαιδευτικό ειδικής αγωγής, ενώ άλλοι μαθητές υποστηρίζονται από την αρχή του σχολικού έτους, αλλά όχι επαρκώς σε πολλές περιπτώσεις.

Σε απάντησή του, ο αρμόδιος Υπουργός, γνωστοποιεί στον κ. Βαρδάκη, ότι για το Ν. Ηρακλείου, έχουν πραγματοποιηθεί οι ακόλουθες προσλήψεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών ΕΑΕ, από την αρχή του τρέχοντος σχολικού έτους μέχρι σήμερα:

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΕΑΕ ΣΤΟ Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΚΛΑΔΟΙ ΣΜΕΑΕ – ΤΕ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ Κ.Ε.Δ.Δ.Υ νυν Κ.Ε.Σ.Υ.
ΔΑΣΚΑΛΟΙ ΕΑΕ 59 247 1
ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ ΕΑΕ 12 15 1
ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΑΕ 3
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΕΑΕ 2
ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΑΕ 3
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΑΕ 2
ΔΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ & ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΑΕ 2
ΣΥΝΟΛΟ 83 262 2
347

 

Η τοποθέτηση των προσληφθέντων από την αρμόδια Υπηρεσία του ΥΠ.ΠΕ.Θ. αναπληρωτών εκπαιδευτικών (ή/και των υφιστάμενων μονίμων εκπαιδευτικών) στις σχολικές μονάδες πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, πραγματοποιείται από τις κατά τόπους Διευθύνσεις Εκπαίδευσης, τα αρμόδια όργανα των οποίων οφείλουν, κατά τη διαδικασία τοποθέτησης, να λαμβάνουν υπόψη το σύνολο των υφιστάμενων σχετικών ελλείψεων αρμοδιότητάς τους και σε περίπτωση αδυναμίας κάλυψης του συνόλου αυτών, να αξιολογούν και να ιεραρχούν την αναγκαιότητα πλήρωσης του καθεμιάς, σε συνεργασία/συνεννόηση με τους συμβούλους εκπαίδευσης.