Έγκριση προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης

0
55

«Η Ομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών Έμπορων Ν. Χανίων ενημερώνει τα Σωματεία – Μέλη της ότι εγκρίθηκε η υλοποίηση Προγράμματος Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΛΑΕΚ 1-25) έτους 2016 με στόχο να διευρυνθούν οι ευκαιρίες κατάρτισης των εργαζομένων στις μικρές επιχειρήσεις που απασχολούν 1-25 εργαζόμενους.

Η καταχώρηση των προτάσεων προς αξιολόγηση στο Πληροφοριακό Σύστημα του ΛΑΕΚ, σύμφωνα με την ανακοίνωση της 28/7/2016 του ΟΑΕΔ θα γίνεται μέχρι και την 17/10/2016 (λόγω παράτασης), ενώ σύμφωνα με τα οριζόμενα της Εγκυκλίου τα προγράμματα πρέπει να υλοποιηθούν έως και τις 20/12/2016 με δικαίωμα παράτασης με απόφαση του Διοικητή ΟΑΕΔ.»