Δόθηκε το πράσινο φως για τη «βελτίωση υποδομών ύδρευσης σε τοπικές κοινότητες του Δήμου Σφακίων»

0
12

Εγκρίθηκε από τον Υπουργό Εσωτερικών κ. Αλέξη Χαρίτση, μετά τις ολοκληρωμένες μελέτες που είχε υποβάλει ο Δήμος Σφακίων και με παρέμβαση του Αν. Υπουργού Υγείας κ. Παύλου Πολάκη, το έργο για την «βελτίωση υποδομών ύδρευσης σε τοπικές κοινότητες του Δήμου» στο πλαίσιο της Πρόσκλησης Ι του Προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι» ποσού 2.165.463,95 € + Φ.Π.Α.519.711,348 € το οποίο επιβαρύνει τον προϋπολογισμό του Δήμου) .

Η χρηματοδότηση του έργου πραγματοποιείται μέσω επενδυτικού δανείου που χορηγείται από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων καί αποπληρώνεται από πόρους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) του Υπουργείου Εσωτερικών.

Το έργο περιλαμβάνει ανά κοινότητες:

Ασκύφου: Εκσυγχρονισμός δικτύου ύδρευσης με αντικατάσταση όλων των δικτύων από PVC και αμίαντο σε PE και κατασκευή υδατοδεξαμενής στο Αμουδάρι χωρητικότητας 300 κ.μ.

Ασφένδου: Σύνδεση στον οικισμό με το δίκτυο Βρακάς- Ίμπρος –Ασκύφου από διακλάδωση της επαρχιακής οδού προς Καλλικράτη με δύο αντλιοστάσια.

Φραγκοκάστελλο: Αντικατάσταση τμημάτων δικτύου, από αμίαντο σε PE.

Αράδαινα: υπογειοποίηση δικτύου ύδρευσης από Ανώπολη σε Αράδαινα.

Με τα έργα που έχουν ήδη εκτελεστεί και άλλα που βρίσκονται στην φάση της ολοκλήρωσης, αναβαθμίζουμε σημαντικά την ποιότητα παροχής υπηρεσιών σε έργα υδροάδρευσης του Δήμου Σφακίων.