Δείτε ποιες περιοχές θα μείνουν χωρίς ρεύμα την ερχόμενη εβδομάδα στο Νομό Χανίων

0
74

Ειδοποιούνται οι κάτοικοι των παρακάτω περιοχών ότι για να εκτελεστούν απαραίτητες τεχνικές εργασίες στο δίκτυο, θα γίνει διακοπή του ηλεκτρικού ρεύματος:

1.Στις 22.5.2017 ημέρα Δευτέρα, από ώρα 08.30 π.μ. έως 12.00 μ.μ. στις παρακάτω
περιοχές:

Μεσκλά – Θέρισσο – Λάκκοι – Καράνου – Ορθούνι – Ομαλός.

2.Στις 23.5.2017 ημέρα Τρίτη και στις 25.5.2017 ημέρα Πέμπτη, από ώρα 09.00 π.μ. έως
16.00 μ.μ. στις παρακάτω περιοχές:

Φραγκοκάστελο – Πατσιανός – Καψοδάσος – Σκαλωτή.

3.Στις 24.5.2017 ημέρα Τετάρτη και στις 26.5.2017 ημέρα Παρασκευή, από ώρα 09.00
π.μ. έως 16.00 μ.μ. στις παρακάτω περιοχές:

Κομιτάδες – Βουβάς – Σφαγεία Βουβά – Κούτελος – Αγ.Νεκτάριος.

Αν οι εργασίες τελειώσουν νωρίτερα, το ρεύμα θα ξαναδοθεί πριν από τον χρόνο λήξης της
διακοπής που αναφέρεται πιο πάνω. Γι’ αυτό τον λόγο οι ηλεκτρικές εγκαταστάσεις και τα
δίκτυα θα πρέπει να θεωρούνται ότι έχουν συνέχεια ρεύμα.

Έτσι για λόγους ασφαλείας,
απαγορεύεται η προσέγγιση σε αγωγούς ή άλλα στοιχεία του δικτύου ακόμα και αν βρίσκονται
καταγής, γιατί υπάρχει σοβαρός κίνδυνος ατυχήματος.