Δήμος Πλατανιά: Καταρτίζονται οι στρατολογικοί πίνακες για τους γεννηθέντες το 2005 άρρενες

0
42

Παρακαλούνται οι γονείς – κηδεμόνες των εγγεγραμμένων στα Μητρώα Αρρένων του Δήμου Πλατανιά έτους 2005 να επικοινωνήσουν με το τμήμα Δημοτικής Κατάστασης , Γραφείο Μητρώο Αρρένων στο τηλέφωνο: 2821340013, μέχρι την 31/3/2021 ώστε να υποβάλλουν με mail στη Δ/νση: [email protected], υπεύθυνη δήλωση Ν.1599/86 με τα παρακάτω :

1. Την ακριβή διεύθυνση κατοικίας τους,
2. Το επάγγελμα των τέκνων (πχ μαθητής Λυκείου)
3. Την τάξη που αποφοίτησαν τα τέκνα
4. Το θρήσκευμα τους

ώστε να καταρτιστούν οι Στρατολογικοί Πίνακες, οι οποίοι περιλαμβάνουν τους γεννηθέντες το έτος 2005 κλάσεως 2026.