Δήμος Χανίων: Αρνητικό ισοζύγιο έδειξε η έκθεση ορκωτών λογιστών για το 2020

0
82

Αρνητικό κατά 2,8 εκατ. ευρώ ήταν το ισοζύγιο εσόδων εξόδων, του 2020 για τον δήμο Χανίων σύμφωνα με την έκθεση οικονομικών καταστάσεων Δήμου Χανίων χρήσης 2020 που παρουσιάστηκε το απόγευμα της Παρασκευής, στη διάρκεια της συνεδρίασης του δημοτικού συμβουλίου Χανίων.

Κατά τη διάρκεια του συμβουλίου παρουσιάστηκε η έκθεση από την Μαρία Καρύδη, προϊσταµένη Τµήµατος Προϋπολογισµού & Λογιστηρίου, η οποία ανέφερε ότι το σύνολο οργανικών εσόδων του δήμου Χανίων το 2020 ήταν 37.236.733,76 ευρώ, το σύνολο εξόδων, αγορών – αποθεμάτων ήταν 42.330.124,82 ευρώ ενώ το 2020 ήταν στο σύνολο του αρνητικό κατά 2,8 εκατομμύρια ευρώ.

Παράλληλα, το υπόλοιπο των χρηματικών διαθεσίμων του Δήμου κατά την 31.12.2020 ανερχόταν σε ποσό 21.546.568,13 €, το Κεφάλαιο του Καλλικρατικού Δήμου Χανίων ανέρχεται στο ποσό των 70.216.704,35 € και είναι το καθαρό κεφάλαιο των πρώην Καποδιστριακών Δήμων που μεταφέρθηκε στο νέο Δήμο μετά τη συνένωση, μετά τον συμψηφισμό των σωρευμένων αποτελεσμάτων μέχρι την 31.12.2010 και των μεταβολών σε επόμενες χρήσεις.και προβλέψεις για κινδύνους και έξοδα 1.178.064,46 ευρώ.

Το αναπόσβεστο υπόλοιπο την 31/12/2020 του λογαριασμού των Ιδίων Κεφαλαίων «Επιχορηγήσεις επενδύσεων» ανέρχεται στο ποσό των 87.428.290,28€ (εκ των οποίων ποσό 640.921,67 € αφορά Χρηματοδότηση ΥΠΕΣ για ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις και ποσό 10.279.770,27 € αφορά εισπραγμένες εισφορές σχεδίων πόλης). Το υπόλοιπο των χρηματικών διαθεσίμων του Δήμου κατά την 31.12.2020 ανερχόταν σε ποσό 21.546.568,13 €.

«Το 2020 σημειώθηκε αύξηση στην προμήθεια παγίων, στα μηχανήματα, αγοράσθηκε ένα λεωφορείο, φορτηγά, δίκυκλα, έπιπλα, ηλεκτρονικά συγκροτήματα, όργανα παιδικών χαρών, κάδοι απορριμμάτων, λοιπός εξοπλισμός, πάρκα, πλατεία, παιδότοπους, εγκαταστάσεις ηλεκτροφωτισμού. Συνολικά 5,5 εκατομμύρια ευρώ δόθηκαν σε μελέτες. Τα ταμειακά διαθέσιμα μειώθηκαν κατά 2.300.000 ευρώ ενώ οι υποχρεώσεις του δήμου Χανίων παρουσίασαν αύξηση».

Ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών, Τάσος Αλόγλου, τόνισε «να συνειδητοποιήσουμε χωρίς αριθμούς και νούμερα τι ιδιαιτερότητες είχε το 2020, το οποίο τον Φεβρουάριο στα μέσα της χρονιά παγκόσμιο φαινόμενο παρέσυρε και την ελληνική οικονομία, που την έπληξε σε σημείο που δεν υπάρχει προηγούμενο. Δεν λειτούργησε σχεδόν καθόλου ο τουρισμός και τα αποτελέσματα είχαν συνέπειες όχι μόνο στα έσοδα του δήμου αλλά και στις δαπάνες. Μεγάλος και σημαντικός στόχος του δήμου ήταν οι υπηρεσίες του δήμου να παρέχονται αδιάκοπα και να μην κινδυνεύσει ό,τι έχει να κάνει με τον αναπτυξιακό προγραμματισμό που σχετίζεται με τα έργα. Το αποτέλεσμα ήταν να είναι το 2020 αρνητικό κατά 2,8 εκατομμύρια ευρώ. Αυξημένες δαπάνες στο προσωπικό για πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση και για την καθαριότητα».

Στη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου παρευρέθηκαν οι ορκωτοί λογιστές οι οποίοι συνέταξαν την έκθεση του ισολογισμού.

Ο δημοτικός σύμβουλος Γιάννης Φραγκάκης ανέφερε “από το 2013 δε μπορούμε να αποτιμήσουμε την δημοτική περιουσία, το παραδεχθήκαμε όλοι και αυτό αν μη τι άλλο δείχνει μία πολιτική καθυστέρηση σε ένα σημαντικό θέμα”.

Ο ισολογισμός του 2020 εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία.

Ακολουθήστε το Kriti24 και στο Google News για να βλέπετε όλες τις ειδήσεις

Ακολουθήστε το Kriti24 στο Facebook και στο Twitter