Δημοπρασία έργου ασφαλτόστρωσης δρόμων τοπικών κοινοτήτων

0
14

Ολοκληρώθηκε σήμερα από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Ρεθύμνης, η διαδικασία δημοπράτησης, μέσω ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου με τίτλο: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΟΔΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ 2019» προϋπολογισμού 210.000 €.

Το έργο περιλαμβάνει την εκτέλεση βελτιωτικών παρεμβάσεων – ασφαλτοστρώσεων σε δημοτικούς δρόμους των τοπικών κοινοτήτων του Δήμου Ρεθύμνου και συγκεκριμένα στις τοπικές κοινότητες: Σκουλούφια, Χαμαλεύρι, Σταυρωμένου, Καρωτή, Άγιος Κωνσταντίνος, Μέση, Λούτρα, Άγιος Ανδρέας και Πρασσές.

Ο συμβατικός χρόνος εκτέλεσης του ορίστηκε στους 4 μήνες και η χρηματοδότησή του είναι από τη ΣΑΤΑ.