Δείτε πότε ορκίζεται το νέο Δημοτικό Συμβούλιο Χανίων

0
176

Στις 26 Αυγούστου στις 7 μ.μ. στην πλατεία Κατεχάκη θα πραγματοποιηθεί η ορκωμοσία της νέας δημοτικής Αρχής. Αυτή είναι και η πρώτη απόφαση που φέρει την υπογραφή του νέου Δημάρχου Χανίων, Παναγιώτη Σημανδηράκη.

Ειδικότερα:

«Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, των συμβουλίων των Κοινοτήτων με πληθυσμό άνω των τριακοσίων(300) μόνιμων κατοίκων και των Προέδρων των Κοινοτήτων με πληθυσμό κάτω των τριακοσίων(300) μόνιμων κατοίκων για ορκωμοσία.

Μετά την επικύρωση της εκλογής και την ανακήρυξη της νέας Δημοτικής Αρχής, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 29/2019 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Χανίων, καλείστε για την προβλεπόμενη από το νόμο (άρθρο 52 του Ν.3852/2010, ΦΕΚ Α’ 87, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 40 του Ν. 4555/2018 ΦΕΚ Α’ 133) ορκωμοσία, στη πλατεία Κατεχάκη (δίπλα στο ΚΑΜ), σε δημόσια συνεδρίαση, στις 26/8/2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00.