Δασικοί χάρτες: Τα τέλη των αντιρρήσεων μειώθηκαν στο μισό

0
90

Από την Γενική Διεύθυνση Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης ανακοινώνεται ότι με κοινή Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 3589/Β/2021), μειώθηκαν τα τέλη για την υποβολή αντιρρήσεων κατά του δασικού χάρτη.

Επιπλέον εφιστάται η προσοχή στους πολίτες να έχουν υποβάλλει τις αντιρρήσεις τους εντός της καταληκτικής ημερομηνίας που αφορά στην περιφερειακή τους ενότητα.

Πλέον τα τέλη διαμορφώνονται ως εξής:

Εφιστούμε την προσοχή στους πολίτες στην καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αντιρρήσεων, που είναι:

Για τις ΠΕ Ηρακλείου και Λασιθίου η 29η Νοεμβρίου 2021, ενώ για τους κατοικούντες ή διαμένοντες στο εξωτερικό, η παραπάνω προθεσμία παρατείνεται κατά είκοσι (20) ημέρες, έως την 20η Δεκεμβρίου 2021.
Για τις ΠΕ Χανίων και Ρεθύμνης η 10η Δεκεμβρίου 2021, ενώ για τους κατοικούντες ή διαμένοντες στο εξωτερικό, η παραπάνω προθεσμία παρατείνεται κατά είκοσι (20) ημέρες, έως την 30η Δεκεμβρίου 2021.
Υπενθυμίζουμε ότι οι αντιρρήσεις υποβάλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά στην ειδική εφαρμογή: https://www.ktimanet.gr/CitizenWebApp/InfoDasika_Page.aspx

Πληροφορίες για το περιεχόμενο των αναρτημένων δασικών χαρτών και οδηγίες για την υποβολή των αντιρρήσεων παρέχονται στα Σημεία Υποστήριξης της Ανάρτησης Δασικού Χάρτη (Σ.Υ.Α.Δ.Χ.) κάθε Περιφερειακής Ενότητας, που αναλυτικά αναφέρονται στην ιστοσελίδα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης (www.apdkritis.gov.gr).
Λόγω των περιοριστικών μέτρων για τη μείωση της διασποράς του κορωνοϊού, οι πολίτες μπορούν να εξυπηρετούνται κατόπιν προγραμματισμένου ραντεβού.

Τονίζουμε ότι οι πολίτες που διαθέτουν πράξεις της Διοίκησης, πρέπει άμεσα να ελέγξουν τον αναρτημένο δασικό χάρτη http://gis.ktimanet.gr/gis/forestsuspension και εφόσον διαπιστώσουν ότι αυτές δεν είναι αποτυπωμένες στο περιεχόμενο του χάρτη, αλλά οι εκτάσεις τους εμφανίζονται ως δασικού χαρακτήρα, να μεριμνήσουν άμεσα για την υποβολή αίτησης διόρθωσης πρόδηλου σφάλματος στην ειδική εφαρμογή του Κτηματολογίου https://www.ktimanet.gr/CitizenWebApp/InfoDasikaAit_Page.aspx ή να έρθουν σε άμεση επικοινωνία με τις Δασικές Υπηρεσίες, προκειμένου, ως πρόδηλα σφάλματα, να ενσωματωθούν στον Δασικό Χάρτη. Εφιστούμε την προσοχή στα στενά χρονικά περιθώρια που υπάρχουν για την ολοκλήρωση της διαδικασίας.

Οι πράξεις της Διοίκησης, που πρέπει να αποτυπωθούν στο δασικό χάρτη ως μη δασικές εκτάσεις, ενδεικτικά αφορούν:

Τελεσίδικες πράξεις χαρακτηρισμού (ΜΗ ΔΑΣΙΚΕΣ).
Τελεσίδικες αποφάσεις των Επιτροπών Επίλυσης Δασικών Αμφισβητήσεων (ΜΗ ΔΑΣΙΚΕΣ).
Έγγραφα πληροφοριακού χαρακτήρα που έχουν λάβει την εκ του νόμου προβλεπόμενη δημοσιότητα και για το λόγο αυτό έχουν καταστεί τελεσίδικα. Όλα τα έγγραφα πληροφοριακού χαρακτήρα που εκδόθηκαν από τη Δασική Υπηρεσία από τις 11-06-1975 έως και τις 30-04-1981 έχουν, σύμφωνα με το νόμο, ισχύ τελεσίδικων πράξεων χαρακτηρισμού.
Τίτλους ιδιοκτησίας, αμετάκλητες δικαστικές αποφάσεις, παραχωρητήρια κ.α., που αναγνωρίζουν ορισμένη έκταση ως ιδιωτική με μία εκ των περιπτώσεων του άρθρου 10 ν. 3208/2003(ΦΕΚ 303/Α/24-12-2003) και πρόκειται για χορτολιβαδικές εκτάσεις.
Ατομικές διοικητικές πράξεις, όπως οι οικοδομικές άδειες, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του άρθρου 2 , παρ. Β και Γ, της Υπουργικής Απόφασης ΥΠΕΝ/ΔΠΔ/64663/2959/3-7-2020 (ΦΕΚ 2773/Β/08-07-2020)
Περισσότερες πληροφορίες για τους Δασικούς Χάρτες, για τις κατηγορίες των πρόδηλων σφαλμάτων, τις αντιρρήσεις κατά του δασικού χάρτη και τις διοικητικές πράξεις που προβλέπονται από τη νομοθεσία, υπάρχουν στην ιστοσελίδα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης, όπου όλοι οι πολίτες μπορούν να ανατρέξουν για να ενημερωθούν αναλυτικά (https://www.apdkritis.gov.gr/el/υπηρεσιες-προς-τους-πολιτες/δασικοι-χαρτες).

Ακολουθήστε το Kriti24 και στο Google News για να βλέπετε όλες τις ειδήσεις

Ακολουθήστε το Kriti24 στο Facebook και στο Twitter