Χρηματοδότηση μελετών από τον Οργανισμό Ανάπτυξης Κρήτης

0
61

Από τον Οργανισμό Ανάπτυξης Κρήτης ΑΕ ανακοινώνεται ότι:

1) Εγκρίθηκε η ένταξη μελετών, συνολικού προϋπολογισμού 278.601 ευρώ με χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ), στην υπάρχουσα σύμβαση «Υπηρεσίες συμβούλου για την υποβοήθηση της υπηρεσίας στην εκπόνηση της μελέτης τμήματος Παχειά Άμμος – Σητεία του ΒΟΑΚ και την δημοπράτηση των έργων»:
Μελέτη φωτεινής σηματοδότησης του ισόπεδου κόμβου Αγίου Νικολάου-Κριτσάς και μελέτη οδικής ασφαλείας υφιστάμενου Εθνικού Δρόμου Αγίου Νικολάου-Σητείας στην περιοχή Ιστρου Καλού Χωριού Δήμου Αγίου Νικολάου. Οι μελέτες περιλαμβάνουν: καταγραφή υφιστάμενης κατάστασης, ανάλυση ατυχημάτων, επιθεώρηση οδικής ασφάλειας και προτεινόμενες επεμβάσεις, για τις οποίες θα συνταχθούν κατασκευαστικά σχέδια, τεχνική έκθεση, προϋπολογισμός και τεύχη δημοπράτησης.
Μελέτη σύνδεσης παλαιάς Εθνικής με τον νέο ΒΟΑΚ στην περιοχή Σεληνάρι. Η μελέτη περιλαμβάνει: τοπογραφική αποτύπωση, σύνταξη κτηματογράφησης και κτηματολογίου, οριστική μελέτη οδοποιϊας, μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων, μελέτη σήμανσης ασφάλισης και τεύχη δημοπράτησης.

2) Εγκρίθηκε η μελέτη για την «Ολοκλήρωση οριστικής μελέτης ανισόπεδου κόμβου Αγίας Μαρίνας του ΒΟΑΚ νομού Χανίων» προϋπολογισμού 300.000€ με χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων. Το φυσικό αντικείμενο τους (κτηματογράφηση, εκτέλεση γεωτεχνικών ερευνών, αξιολόγηση γεωτεχνικών ερευνών, σύνταξη κτηματολογίου και πράξεων αναλογισμού, οριστική μελέτη τεχνικών και γεωτεχνικών, οριστική μελέτη Η/Μ εγκαταστάσεων και μελέτη σήμανσης-ασφάλισης) θα έχει ως αποτέλεσμα την ολοκλήρωση της μελέτης του Ανισόπεδου Κόμβου της Αγίας Μαρίνας, προκειμένου να δημοπρατηθεί το έργο.

Η Προϊσταμένη Αρχή για τις προαναφερθείσες μελέτες είναι το Διοικητικό Συμβούλιο του ΟΑΚ.

Σύμφωνα με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο Φώτη Καζάση: «… Η Διοίκηση του ΟΑΚ Α.Ε. στο πλαίσιο του θεσμικού της ρόλου, δέχεται αιτήματα φορέων τοπικής αυτοδιοίκησης για θέματα αρμοδιότητας της, τα οποία διεκπεραιώνει μέσω των υπηρεσιών του Οργανισμού και τα προωθεί στα αρμόδια Υπουργεία. Το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών ανταποκρίθηκε θετικά στα αιτήματα του ΟΑΚ για την χρηματοδότηση αυτών των σημαντικών μελετών σε Χανιά και Λασίθι οι οποίες θα συμβάλουν καθοριστικά στην βελτίωση της οδικής ασφάλειας του ΒΟΑΚ, στην υποστήριξη, εξυπηρέτηση αλλά και στην περαιτέρω ανάπτυξη των περιοχών που αφορούν. Σύντομα θα προκηρυχθεί και η μελέτη οδικής ασφάλειας για το όλο το μήκος του ΒΟΑΚ (Καστέλι – Σητεία) συνολικού προϋπολογισμού 500.000 ευρώ, η οποία θα συνεισφέρει καθοριστικά στην βελτίωση της ασφάλειας του υφιστάμενου δρόμου, αφού θα μελετήσει επικίνδυνα σημεία στα οποία απαιτείται παρέμβαση ενώ θα καθορίσει την προτεραιότητα των έργων οδικής ασφάλειας που θα χρηματοδοτηθούν από το πρόγραμμα τεχνικής βοήθειας του ΕΣΠΑ 2014-2020».