Χανιά: Υποβολή δηλώσεων Κ.Ο.Ε. από τους πληγέντες παραγωγούς των πλημμυρών Φεβρουαρίου – Μαρτίου 2019

0
18

Ο Δήμος Πλατανιά γνωστοποιεί στους παραγωγούς που επλήγησαν από τις πλημμύρες Φεβρουαρίου – Μαρτίου 2019 τα εξής:

-Οι παραγωγοί που διαπιστώνουν ζημίες (ξηράνσεις δέντρων) στις καλλιέργειές τους μετά τις πλημμύρες του Φεβρουαρίου – Μαρτίου 2019 και δεν έχουν υποβάλει Αρχική Δήλωση ζημιάς Κ.Ο.Ε., θα πρέπει να προσέλθουν άμεσα στους ανταποκριτές ΕΛ.Γ.Α. του Δήμου και να υποβάλλουν Δήλωση Ζημιάς.

-Παραγωγοί, που έχουν ήδη υποβάλλει Αρχική Δήλωση ή πρόκειται να την υποβάλλουν και έχουν πρόθεση να προχωρήσουν σε ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΚΡΙΖΩΣΗ ζημιωμένων κτημάτων τους (πλήρη αναδιάρθρωση), θα πρέπει να το ΔΗΛΩΣΟΥΝ με σχετική Υπεύθυνη Δήλωσή τους στον Ανταποκριτή ΕΛ.Γ.Α. του Δήμου Πλατανιά.

Μετά τη Δήλωση θα αναμένουν την καταγραφή της ζημιάς από τον ΕΛ.Γ.Α. (η οποία ξεκινά άμεσα) και στη συνέχεια μπορούν να προχωρούν σε εκριζώσεις και εργασίες αποκατάστασης.