Χανιά: Τρία νέα απορριμματοφόρα απέκτησε ο Δήμος Πλατανιά

0
21

Ο Δήμος Πλατανιά παρέλαβε τρία νέα οχήματα απορριμματοφόρα, συνολικού προϋπολογισμού 289.956,00€, μετά από διαγωνιστική διαδικασία που διήρκεσε ένα έτος.

Με την προμήθεια αυτή ο Δήμος Πλατανιά αποκτά:

• Νέο Απορριμματοφόρο όχημα αποτελούμενο από καινούργιο πλαίσιο μικτού φορτίου 26τον, ισχύος 330Ηp και καινούργια υπερκατασκευή τύπου πρέσας χωρητικότητας 22κμ , με καύσιμο πετρέλαιο (diesel), τεχνολογίας EURO 6.
• Νέο Απορριμματοφόρο όχημα αποτελούμενο από καινούργιο πλαίσιο μικτού φορτίου 19τον, ισχύος κινητήρα 330Ηp και καινούργια υπερκατασκευή τύπου πρέσας χωρητικότητας 16κμ, με καύσιμο πετρέλαιο (diesel), τεχνολογίας EURO 6.
• Απορριμματοφόρο (δορυφορικού) οχήματος ανοικτού τύπου χωρητικότητας 2,5κμ με σύστημα ανύψωσης κάδων, αποτελούμενο από καινούργιο πλαίσιο μικτού φορτίου 2,2τον και καινούργια υπερκατασκευή, με καύσιμο πετρέλαιο (diesel).

Μετά την παραπάνω προμήθεια ο Δήμος Πλατανιά ενισχύει τον στόλο των απορριμματοφόρων του με καινούργιο εξοπλισμό, μετά και την αγορά 2 μεταχειρισμένων απορριμματοφόρων τα προηγούμενα χρόνια.

Το επόμενο διάστημα θα ενισχυθεί ο στόλος των οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου Πλατανιά, μετά από Διεθνή διαγωνισμό από το Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ καθώς και με ιδίους πόρους:
• με ένα νέο φορτωτή εκσκαφέα
• ανοιχτό φορτηγό με γερανό αρπάγη
• δύο νέα ημιφορτηγά
• ένα κλαδοθρυματιστής
• ένα φορτωτή πλάγιας ολίσθησης
με αυτό τον τρόπο θα ενισχυθεί ακόμα περισσότερο ο στόλος των οχημάτων του Δήμου.