Χανιά: Πρόσκληση Σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου- Άλλαξε τελικά η ώρα στις 15:30

0
24

Δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου,  θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος την 27η του μηνός Νοεμβρίου 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:30, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Αναλυτικά ο πίνακας θεμάτων της ημερήσιας διάταξης :

1.Ορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου της κοινωφελούς επιχείρησης με την επωνυμία “ΚΕΠΠΕΔΗΧ-ΚΑΜ”  {Δήμαρχος}

2.Ορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ Δήμου Χανίων με την επωνυμία “Δημοτική Πινακοθήκη Χανίων”  {Δήμαρχος}

3.Έγκριση Υποβολή πρότασης στο πλαίσιο του Horizon 2020 με αντικείμενο την ποιότητα των περιβαλλοντικών παραμέτρων, σε πραγματικό χρόνο, σε δημόσιους χώρους και κτίρια του Δήμου Χανίων {Δήμαρχος}

4.Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Χανίων έτους 2019 {Αλόγλου}

5.Λήψη απόφασης εξουσιοδότησης Αντιδημάρχου {Αλόγλου}

6.Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής εργασιών – υπηρεσιών {Αλόγλου}

7.Τροποποίηση του άρθρου 5 και του άρθρου 8 της συστατικής πράξης του ΝΠΔΔ «Δημοτικός Οργανισμός Κοινωνικής Πολιτικής και Παιδείας – ΔΟΚΟΙΠΠ» του Δήμου Χανίων {Ζερβουδάκη}

8.Παραχώρηση Ναυταθλητικού Κέντρου Σούδας για διεξαγωγή παζαριού {Μιχαηλάκης}

9.Συνδιοργάνωση Παγκρήτιου κυπέλλου Ταεκβοντό {Μιχαηλάκης}

10.Παραχώρηση χρήσης της βοηθητικής αίθουσας του Ναυταθλητικού Κέντρου Σούδας για διοργάνωση σεμιναρίου αυτοάμυνας {Μιχαηλάκης}

11.Διόρθωση κτηματολογίου με ΚΑΕΚ 50 6707031 & ΚΑΕΚ 50 150 εκ0024 (κύρια δημοτική οδό Άγιος Ματθαίος – Κορακιές)  {Χαζιράκης – Ξανθουδάκης}

12.Έκφραση γνώμης επί της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων οριοθέτησης – διευθέτησης ρέματος στη θέση Φρούδια – περιοχή Χαλέπας Δ. Χανίων {Χαζιράκης-Ξανθουδάκης}

13.Έγκριση εργασιών για επισκευή σε ρυμοτομούμενο ακίνητο στη συμβολή των οδών Έβανς και Ακτής Μιαούλη {Χαζιράκης}

14.Σύσταση επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου «Επισκευές – συντηρήσεις δημοτικών κτιρίων (εκτός σχολικών) εκτός Δ.Ε Χανίων 2018  {Ξανθουδάκης}

15.Έγκριση 4ου τακτοποιητικού Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου «Διαμόρφωση κοινόχρηστων χώρων σχεδίων πόλεως Δ.Ε. Σούδας» {Ξανθουδάκης}

16.Μεταβολές σχολικών μονάδων {Βαρδάκης}