Χανιά: Πραγματοποίηση Γενικών Συνελεύσεων Συλλόγων Γονέων σε σχέση με τα μέτρα προφύλαξης λόγω της πανδημίας

0
145

Στα Χανιά σήμερα 19 Οκτωβρίου  2020  ημέρα της εβδομάδας  Δευτέρα  και ώρα 19:00 μ.μ. συνεδρίασε, το Διοικητικό Συμβούλιο της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης   Δήμου Χανίων, σε τακτική συνεδρίαση, μετά την υπ΄αριθμ.1400/15-10-2020  Πρόσκληση του Προέδρου του.

Ο Πρόεδρος  εισηγούμενος  το  θέμα ανέφερε   ότι,  η  Ένωση Γονέων  και  Κηδεμόνων Δήμου   Χανίων   με   το   υπ’αριθμ.22/15-10-2020   έγγραφο   ενημερώνει   ότι,   το   επόμενο χρονικό   διάστημα   προβλέπεται   βάσει   της   ισχύουσας   νομοθεσίας   να   διεξαχθούν   οι εκλογικές διαδικασίες στους Συλλόγους Γονέων και Κηδεμόνων.

Αυτό συνεπάγεται την πραγματοποίηση   εκλογοαπολογιστικών   Γενικών   Συνελεύσεων   και   εκλογικών διαδικασιών. Λόγω της πανδημίας, έχουν εκδοθεί  και ισχύουν συγκεκριμένες οδηγίες από   το   ΕΟΔΥ     και   το   Υπουργείο   Παιδείας,   για   την   τήρηση   προληπτικών   μέτρων.

Συγκεκριμένα   για   τα   Δημοτικά   Σχολεία   συνιστάται   και   από   τον   ΕΟΔΥ   και   από   το Υπουργείο   Παιδείας,   η   αποφυγή   διοργάνωσης   ενδοσχολικών   εκδηλώσεων   και συναθροίσεων, που συνδέονται με ευρεία προσέλευση γονέων.  Η Ένωση γονέων, ήρθε σε   επαφή   με   το   Υπουργείο   Παιδείας,   προκειμένου   να   διευκρινιστεί   το   θέμα   και   το Υπουργείο απάντησε ότι, ο Δήμος είναι αρμόδιος για την έγκριση ή μη, καθώς το θέμα δεν αφορά πρωινή λειτουργία των σχολικών μονάδων.

Η Ένωση Γονέων ζητάει από το Δήμο Χανίων, να ξεκαθαριστεί το θέμα για το αν συμφωνεί λόγω κορωνοϊού να γίνει η πραγματοποίηση     Γενικών   Συνελεύσεων   και   εκλογικών   διαδικασιών   των  Διοικητικών Συμβουλίων Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων της κάθε  Σχολικής Κοινότητας με την παρουσία των γονέων. Σε περίπτωση θετικής απάντησης, θέλουν να διευκρινιστεί ποιος θα   πραγματοποιεί   την  απολύμανση   των   εσωτερικών  χώρων  και   του  εξοπλισμού   που χρησιμοποιήθηκε σύμφωνα με τις οδηγίες του ΕΟΔΥ και ποιος θα φέρει την ευθύνη της σωστής εφαρμογής της, ώστε να διασφαλίζεται η τήρηση των μέτρων προφύλαξης για τους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς κάθε σχολείου.

Ο Πρόεδρος ζήτησε από το Δ.Σ.να   αποφασίσει   την   θέση   της   Σχολικής   Επιτροπής   μας,   για   όλα   τα   αιτήματα παραχώρησης σχολικών χώρων από συλλόγους γονέων και κηδεμόνων  προκειμένου να διεξαχθούν οι εκλογοαπολογιστικές Γενικές Συνελεύσεις και οι εκλογικές διαδικασίες τους.

Το Διοικητικό  Συμβούλιο της Σχολικής Επιτροπής,  αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου του, μετά από συζήτηση αποφασίζει ομόφωνα οι   παραχωρήσεις   των   σχολικών   χώρων   για   τη   διεξαγωγή   γενικών   συνελεύσεων   και εκλογών   των   συλλόγων   γονέων   και   κηδεμόνων   σχολικών   μονάδων   πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης Δήμου Χανίων, το επόμενο χρονικό διάστημα, να διευθετηθούν με ευθύνη των κατά περίπτωση συλλόγων γονέων και κηδεμόνων και των διευθυντών σχολικών μονάδων με βάση τα ισχύοντα υγειονομικά πρωτόκολλα, τις εγκυκλίους και οδηγίες του Υπουργείου Παιδείας, για την ασφάλεια μαθητών και εκπαιδευτικών.

Συνιστάται ή κατά περίπτωση, η χρήση εξωτερικών χώρων και θεωρείται επιβεβλημένη η μέριμνα για την απολύμανση του εξοπλισμού που θα χρησιμοποιηθεί  (π.χ. καθίσματα, θρανία κ.α.) μετά το   πέρας   της   εκλογικής   διαδικασίας.   Για   τη   διεξαγωγή   γενικών   συνελεύσεων   και εκλογών   συλλόγων   γονέων   και   κηδεμόνων,   δεν   απαιτείται   έγκριση   παραχώρησης σχολικού χώρου από τη Σχολική Επιτροπή. Διευθετείται μεταξύ του εκάστοτε διευθυντή της σχολικής μονάδας και του συλλόγου γονέων και κηδεμόνων, ως προς τις ημέρες και ώρες   διεξαγωγής   της   διαδικασίας,   ώστε   να   μην   παρεμποδίζεται   η   λειτουργία   του σχολείου.   

Εκτός   των   ανωτέρω,   σχετικά   με   την   εφαρμογή   των   υγειονομικών πρωτοκόλλων, ισχύουν οι παρακάτω προϋποθέσεις:

α) οι σύλλογοι γονέων και κηδεμόνων, θα είναι υπεύθυνοι για την ασφάλεια, φύλαξη και καθαριότητα του χώρου, καθώς και την αποκατάσταση τυχόν ζημιών – φθορών που θα προκύψουν,

β) ο χώρος μετά το πέρας των διαδικασιών, θα παραδοθεί στην κατάσταση που δόθηκε,

γ) εκτός της σχολαστικής καθαριότητας των χώρων που θα χρησιμοποιηθούν, λόγω των μέτρων   πρόληψης   διασποράς   του  covid-19,   όλοι   οι   χώροι   που   θα   χρησιμοποιηθούν απολυμαίνονται προκειμένου να χρησιμοποιούνται την επόμενη ημέρα από τους μαθητές και   τους   εκπαιδευτικούς.  

Η   ευθύνη   της   καθαριότητας   και   απολύμανσης   των   χώρων βαρύνει τους συλλόγους γονέων και κηδεμόνων, 

δ)  να κατατεθεί στη Σχολική Κοινότητα, υπεύθυνη δήλωση του ατόμου που  θα  έχει την αστική ευθύνη την ημέρα και τις ώρες της παραχώρησης, καθώς και την ευθύνη χρήσηςτων ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων.

ε)   δεν   επιτρέπεται   καμία   συναλλαγή   οικονομικής   φύσεως   κατά   τη   διάρκεια   της παραχώρησης στους σχολικούς χώρους,

ε)   δεν   επιτρέπονται   ενέργειες   και   δράσεις   οικονομικής   ωφέλειας   των   λαμβανόντων έγκριση παραχώρησης,

στ) οι σύλλογοι γονέων και κηδεμόνων, θα έχουν  αποκλειστικά την ευθύνη σε περίπτωση πρόκλησης   οποιουδήποτε   ατυχήματος   κατά   τη   διάρκεια   των   διαδικασιών   και   καμία ευθύνη   δεν   φέρει,   ο   Πρόεδρος   και   το   Διοικητικό   Συμβούλιο   της   Σχολικής   Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Χανίων, ούτε και ο Δήμος Χανίων.