Χανιά: Πεζοπορικές διαδρομές στο Δήμο Καντάνου-Σελίνου

0
89

Ο Δήμος Καντάνου-Σελίνου στα Χανιά, ενέκρινε πρόσφατα την υλοποίηση της δράσης ανάπτυξης πεζοπορικών διαδρομών, έργο προϋπολογισμού 24.676 ευρώ, που ορίζεται σε τρία στάδια και αναμένεται να ολοκληρωθεί τους επόμενους έξι μήνες.

Στο πρώτο στάδιο, προσδιορίζονται οι τελικές διαδρομές , οι οποίες θα πρέπει να εναρμονίζονται με το στόχο δημιουργίας ενός ολοκληρωμένου δικτύου διαδρομών για πεζοπορικό τουρισμό. Σε κάθε διαδρομή, θα διαχωρίζονται τα τμήματα αυτής ανάλογα με το χαρακτήρα τους, δηλαδή αμαξιτή οδός ασφαλτοστρωμένη, αμαξιτή οδός χωμάτινη ή μονοπάτι.

Στη συνέχεια, τελειοποιούνται τα ψηφιακά αρχεία των καταγεγραμμένων διαδρομών στα οποία, μεταξύ άλλων, θα πρέπει να υπάρχουν η αρίθμηση και η ονομασία της διαδρομής, το είδος και η κατηγορία του μονοπατιού, τα χαρακτηριστικά του, το μήκος, ο μέσος χρόνος πεζοπορίας, τα σημεία ενδιαφέροντος όπως αρχαιολογικά, ιστορικά, λαογραφικά σημεία, οι περιβαλλοντικές πληροφορίες, ο τρόπος πρόσβασης και η υφιστάμενη κατάσταση του εκάστοτε μονοπατιού.

Η επιλογή των διαδρομών, επιπλέον των διεθνών και ευρωπαϊκών κριτηρίων πεζοπορικού τουρισμού, πρέπει να γίνεται με γνώμονα των τριών παρακάτω στοιχείων:-Το είδος, την κατηγορία και τη δυσκολία του μονοπατιού να αποσκοπεί στην επίτευξη των σκοπών που εξυπηρετεί η κάθε διαδρομή. Προς τούτο λαμβάνονται υπόψη οι ανάγκες και επιθυμίες των επισκεπτών, οι δυνατότητες, τα πλεονεκτήματα και οι περιορισμοί του χώρου. Είναι σημαντικό να καθορίζεται εξαρχής ο ειδικός στόχος της διαδρομής και να αφιερώνεται ο απαραίτητος χρόνος για το σωστό σχεδιασμό της.

– Περιβαλλοντικά κριτήρια όπως:

Την ελάχιστη διατάραξη των ειδών άγριας πανίδας, τις αλλαγές που θα επιφέρει στο έδαφος και στο τοπίο, τη σύνθεση της βλάστησης και τις ιδιαίτερες ανάγκες των ειδών, τις επιπτώσεις που μπορεί να επέλθουν σε αυτή και το φυσικό περιβάλλον γενικότερα καθώς και την ύπαρξη επιστημονικού ενδιαφέροντος για τις διαδρομές εκπαιδευτικού σκοπού.-Πολιτιστικά κριτήρια -αρχαιολογικά, ιστορικά, λαογραφικά, ήθη – έθιμα.

Περιλαμβάνει την περιγραφή παρεμβάσεων ανάδειξης και αποκατάστασης. Καταγράφονται οι προτάσεις για τις αναγκαίες παρεμβάσεις συντήρησης, βελτίωσης χάραξης, νέας χάραξης, σήμανσης, ενημέρωσης και πληροφόρησης.Στο τρίτο και τελικό στάδιο υλοποίησης του έργου, περιγράφονται οι τεχνικές προδιαγραφές για την ανάπτυξη ειδικού δικτυακού τόπου και εφαρμογής για φορητές συσκευές, όπως κινητά τηλέφωνα και ταμπλέτες, για την προβολή του δικτύου πεζοπορικών διαδρομών του Δήμου Καντάνου-Σελίνου.