Χανιά: Νέα σύσκεψη για τον λόφο Καστέλι

0
45

Η Πρωτοβουλία ενάντια στη Ξενοδοχοποίηση των Μνημείων στο Λόφο Καστέλι καλεί τον κόσμο σε σύσκεψη των φορέων την Παρασκευή 23 Οκτωβρίου 2020 στις 8 μμ στο ΤΕΕ προκειμένου να διευρυνθεί η πρωτοβουλία με την ενεργό συμμετοχή στις αποφάσεις, τον προγραμματισμό των επόμενων δράσεων και την σύσταση ομάδων εργασίας.