Χανιά: Ημερίδα με θέμα τις μονάδες αφαλάτωσης που λειτουργούν με Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας

0
22

Την Τρίτη 27 Αυγούστου 2019 θα πραγματοποιηθεί στο Αμφιθέατρο του ΤΕΕ-Τμήμα Δυτικής Κρήτης (Νεάρχου 23, Χανιά) ημερίδα παρουσίασης των αποτελεσμάτων του ερευνητικού έργου “DES2iRES: Ανάπτυξη πλατφόρμας βελτιστοποίησης σχεδιασμού μονάδων αφαλάτωσης που λειτουργούν με Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας”.

Σκοπός του έργου είναι η ανάπτυξη ενός Γεωγραφικού Συστήματος Πληροφοριών που πραγματοποιεί τον αυτοματοποιημένο υπολογισμό της βέλτιστης θέσης εγκατάστασης και της βέλτιστης δομής συστημάτων αφαλάτωσης που τροφοδοτούνται ενεργειακά από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας.

Ο βέλτιστος σχεδιασμός πραγματοποιείται έτσι ώστε να ελαχιστοποιείται το συνολικό κόστος εγκατάστασης και συντήρησης του συστήματος αφαλάτωσης κατά τη διάρκεια του χρόνου ζωής του και ταυτόχρονα να ικανοποιούνται πλήρως οι απαιτήσεις παραγωγής πόσιμου νερού που έχουν προκαθοριστεί από τον σχεδιαστή. Οι χρήστες έχουν τη δυνατότητα πρόσβασης στην πλατφόρμα βελτιστοποίησης μέσω του διαδικτύου.

Συντονιστής του έργου είναι το Πολυτεχνείο Κρήτης και η υλοποίηση του πραγματοποιήθηκε με τη συνεργασία βιομηχανικών και ερευνητικών φορέων από την Ελλάδα, τη Γαλλία και την Τυνησία. Στην Ελλάδα το έργο συγχρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εθνικούς πόρους μέσω της Δράσης Εθνικής Εμβέλειας «Ευρωπαϊκή Ε&Τ Συνεργασία – Πράξη επιχορήγησης Ελληνικών φορέων που συμμετείχαν επιτυχώς σε Κοινές Προκηρύξεις Υποβολής Προτάσεων των Ευρωπαϊκών Δικτύων ERANET».

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΕΡΙΔΑΣ 

10:00 – 10:15

Χαιρετισμοί

κ. Νικόλαος Καλογερής, Αντιπεριφερειάρχης Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Ενέργειας, Περιφέρειας Κρήτης 

10:15 – 10:40

Διαχείριση υδραυλικών υποδομών και υδατικών δικτύων στην Περιφέρεια Κρήτης

Δρ. Τριανταφυλλιά Νικολάου, Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης

10:40 – 11:00

Το ερευνητικό έργο DES2iRES: αντικείμενο και παραδοτέα

Αναπλ. Καθ. Ευτύχιος Κουτρούλης, Πολυτεχνείο Κρήτης

11:00 – 11:30

Διάλλειμα

11:30 – 12:00

Η πλατφόρμα DES2iRES: υποσυστήματα και διασύνδεση τους

κ. Γεώργιος Πετράκης, Υπ. Διδάκτορας Πολυτεχνείου Κρήτης

12:00 – 12:30

Το υποσύστημα γεω-στατιστικής ανάλυσης της πλατφόρμας DES2iRES

Καθ. Διονύσιος Χριστόπουλος, Πολυτεχνείο Κρήτης & κα. Βασιλική Άγου, Υπ. Διδάκτορας Πολυτεχνείου Κρήτης

12:30 – 12:45

Η διεθνής συνεργασία στο ερευνητικό έργο DES2iRES

Δρ. Valérie Monbet (University of Rennes, Γαλλία) και Δρ. Denis Allard (Biostatistics and Spatial Processes, INRA PACA, Γαλλία)

12:45 – 13:15

Το υποσύστημα βελτιστοποίησης της πλατφόρμας DES2iRES

Αναπλ. Καθ. Ευτύχιος Κουτρούλης, Πολυτεχνείο Κρήτης

13:15 – 13:45

Η μονάδα αφαλάτωσης του Δήμου Μαλεβιζίου

Γιώργος Κουγιουμουτζάκης, Διευθυντής ΔΕΥΑ Μαλεβιζίου

13:45 – 14:30

Ελαφρύ γεύμα

14:30 – 15:00

Παράδειγμα εφαρμογής της πλατφόρμας DES2iRES στoυς Δήμους Μαλεβιζίου και  Γαύδου

κ. Γεώργιος Πετράκης, Υπ. Διδάκτορας Πολυτεχνείου Κρήτης

15:00 – 15:30

Συζήτηση – Τέλος ημερίδας