Χανιά: Δείτε πότε θα έχει ενδιάμεσες εκπτώσεις το νέο έτος

0
15

Από την Περιφερειακή Ενότητα Χανίων ανακοινώνεται ότι μετά από πρόσκληση για υποβολή απόψεων προς τους εμπορικούς συλλόγους και τις επαγγελματικές οργανώσεις του Νομού λήφθηκε η με αριθ. πρωτ. 1876/22-11-2021 Απόφαση Αντιπεριφερειάρχη Χανίων (ΑΔΑ: ΨΥ957ΛΚ-4ΔΣ), σύμφωνα με την οποία οι ενδιάμεσες εκπτωτικές περίοδοι για το έτος 2022 ισχύουν από την 1η έως 15η Μαρτίου 2022 με επιτρεπόμενη εργάσιμη την Κυριακή 13 Μαρτίου (με εξαίρεση το Δήμο Κισάμου, όπου η επιτρεπόμενη εργάσιμη θα είναι η Κυριακή 06 Μαρτίου 2022) και από 1η έως 15η Σεπτεμβρίου 2022 (με επιτρεπόμενη εργάσιμη Κυριακή 04 Σεπτεμβρίου 2022).

Η παραπάνω απόφαση είναι δεσμευτική για όλες τις εμπορικές επιχειρήσεις, που δραστηριοποιούνται στο Νομό Χανίων.