Χανιά: Απολογισμό της θητείας του στο Λιμενικό Ταμείο έκανε ο Γιάννης Ζερβός

0
58

Απολογισμό του έργου του Λιμενικού Ταμείου Ν.Χανίων, κατά τη διάρκεια της θητείας του, κάνει με ανάρτησή του ο απερχόμενος Πρόεδρος, κ. Ιωάννης Ζερβός.

Στην ανάρτησή του, αναφέρει μεταξύ άλλων:

Παρακάτω εμφανίζονται οι δραστηριότητες που δρομολογήθηκαν ή και υλοποιήθηκαν κατά το διάστημα της θητείας μου, ορισμένες εκ των οποίων είχαν ξεκινήσει την προηγούμενη περίοδο, στα πλαίσια της συνέχειας της διοίκησης.

Με την ευκαιρία αυτή θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους όσοι συνέβαλαν σε αυτή την προσπάθεια.

Συγκεκριμένα, θα ήθελα να ευχαριστήσω το προσωπικό του Λιμενικού Ταμείου Ν.Χανίων, τα μέλη της Λιμενικής Επιτροπής και τους φορείς που εκπροσωπούν (Λιμεναρχείο Χανίων, Τελωνείο Χανίων, εκπρόσωποι Αποκεντρωμένης Διοίκησης στη ΛΕ και εκπρόσωποι ΠΕΔ Κρήτης, ΕΒΕΧ, Ναυτικών πρακτόρων, Εργατικού Κέντρου, Συλλόγου εργαζομένων στο ΛΤΝΧ). Ιδιαίτερες ευχαριστίες θα ήθελα να εκφράσω στην βουλευτή Χανίων κ. Ντόρα Μπακογιάννη, τον Γενικό Γραμματέα του ΕΟΤ κ. Δημήτριο Φραγκάκη, την Συντονίστρια Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης κ. Μαρία Κοζυράκη, τον Αντιπεριφερειάρχη κ. Νικόλαο Καλογερή και τους συναδέλφους μου Δημάρχους της ΠΕ Χανίων. Επίσης τα τοπικά ΜΜΕ για την προβολή του έργου του Λιμενικού Ταμείου Ν.Χανίων. Τελειώνοντας εύχομαι στον νέο Πρόεδρο κ. Δημήτριο Βιριράκη και στη νέα Λιμενική Επιτροπή καλή και δημιουργική θητεία.

Συνημμένη η αναφερόμενη κατάσταση:

· Ολοκλήρωση διαδικασίας και επανυποβολή για έγκριση στα αρμόδια υπουργεία του Νέου Οργανισμού προσωπικού ΛΤΝΧ.
· Προώθηση διαδικασιών για την ολοκλήρωση της Μελέτης του Νεού Σταθμού Επιβατών στο Λιμένα Σούδας .
· Προώθηση διαδικασιών εξεύρεσης λύσης για την περιβαλλοντική αδειοδότηση για 19 υφιστάμενες λιμενικές υποδομές από σύνολο 30 οι οποίες ανήκουν στην αρμοδιότητα του Λιμενικού Ταμείου Νομού Χανίων και οι οποίες δεν προβλέπονται στο εγκεκριμένο Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού της Περιφέρειας Κρήτης.
· Ολοκλήρωση διαδικασίας απομάκρυνσης για το ακινητοποιημένο ρυμουλκό πλοίο Οδυσσέας από το λιμάνι Σούδας
· Ανάθεση σύμβασης από διαγωνισμό για την απομάκρυνση για το εγκαταλελειμμένο πλοίο Skylark από το λιμάνι Κισσάμου.
· Υπογραφή σύμβασης με την εταιρεία μελετών «ΡΟΓΚΑΝ και Συνεργάτες ΑΕ» για τη σύνταξη τεσσάρων Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) σε λιμενικές υποδομές που βρίσκονται στα διοικητικά όρια του Δήμου Σφακιων (α) στη Αγια Ρουμελη Σφακιων για κατασκευή νέας ράμπας εξυπηρέτησης των Ε/Γ -Ο/Γ πλοίων στη θέση ΠΛΑΚΑ ,(β) στο Λουτρό Σφακίων (γ) στο Φραγκοκάστελλο και (δ) στη Σκαλωτη .
· Έγκριση ανάθεσης στο ΕΛΚΕΘΕ για την παροχή υπηρεσίας για την εκπόνηση Ειδικής Μελέτης με αντικείμενο τον έλεγχο της ποιότητας των βυθοκορημάτων του έργου «Καθαρισμός Λιμενολεκάνης – Αποκατάσταση λειτουργικών βαθών στο λιμενίσκο Πλατανιά, Δήμου Πλατανιά, Π.Ε. Χανίων
· Ολοκλήρωση υλοποίησης σύμβασης σύνταξης τριών Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) σε λιμενικές υποδομές που βρίσκονται στα διοικητικά όρια του Δήμου Καντάνου Σελινου (α) στη Σουγια ,(β) στη Σκάλα Παλαιόχωρας και (γ) στη Αγία Κυριακή Κουντούρας.
· Έγκριση δαπάνης και ανάθεσης της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για το Λιμενίσκο Πλατανιά.
· Έγκριση αναθεώρησης σχεδίου αντιμετώπισης εκτάκτων περιστατικών ρύπανσης της θάλασσας από επιβλαβείς ουσίες για τις λιμενικές εγκαταστάσεις του Λ.Τ.Ν. Χανίων.
· Ανάθεση σύμβασης για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΥΒΩΤΙΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΧΩΡΟ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΣΚΑΦΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟ Λ.ΣΟΥΔΑΣ & ΧΩΡΟ Λ.ΚΑΒΟΝΗΣΙΟΥ ΚΙΣΣΑΜΟΥ» προυπ/σμού 24.000 €.
· Ανάθεση σύμβασης εκτέλεσης εργασιών επισκευής ράμπας ανέλκυσης σκαφών στη Θέση Ιχθυόσκαλας Κάτω Σούδας προυπ/σμου 9.000 €.
· Ανάθεση σύμβασης εκτέλεσης εργασιών έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΣΤΟ ΛΙΜΑΝΙ ΣΟΥΔΑΣ» προυπ/σμού 100.000 €.
· Ανάθεση της παροχής ¨Υπηρεσιών σύνταξης τευχών υλοποίησης μελέτης επισκευής – διαρρύθμισης κτιρίου στο λιμάνι Σούδας για την στέγαση του Λιμενικού Ταμείου Νομού Χανίων (Κτίριο Στέγης Λιμενεργατών)¨
· Ανάθεση σύμβασης του έργου ’Συντήρηση W.C. στον Λιμένα Καβονησίου Κισσάμου προϋ/πσμού 24.000 €
· Ανάθεση συμβασης του εργου ‘Συντήρηση Αποκατασταση περιβάλλοντα χώρου Βόρεια κτιρίου Λιμενικού Σταθμού Κισάμου’ προυπσμού 24.300 €
· Ανάθεση προμήθειας κάδων απορριμμάτων για τα λιμάνια αρμοδιότητας ΛΤΝΧ ύψους 22.134,00 €
· Ολοκλήρωση διαδικασίας διαγωνισμού για τη συντήρηση αυτοκινούμενου γερανού στο λιμάνι Σούδας με σύμβαση ύψους: 153.636,00 με Φ.Π.Α.(24%).
· Ολοκλήρωση διαδικασίας για την ανάθεση του έργου ΄Συντήρηση χερσαίων χώρων Λ. Μαραθίου’ στο δεύτερο κατά σειρά μειοδότη μετά την οριστικοποίηση της έκπτωσης του αρχικού αναδόχου.
· Έγκριση δημοπράτησης του έργου ‘Συντήρηση χερσαίων χώρων λιμενικών υποδομών Αγίας Ρουμέλης Δ. Σφακίων’,προυπ/σμού 124.000 €.
· Έγκριση εκτέλεσης εργασιών ανακαίνισης χρωματισμών στο ξύλινο σκιαδιο της Αγιας Ρουμέλης Σφακίων.
· Αναβάθμιση του ηλεκτρονικού συστήματος ζύγισης της ζυγοπλάστιγγας Λιμ Σούδας
· Έγκριση εκτέλεσης έργου με τίτλο «Συντήρηση υποδομών Λιμενίσκου Λίμνης Κισάμου -ΧΡΗΣΗ 2018» προυπ/σμός 120.280€
· Έγκριση εκτέλεσης έργου με τίτλο «Συντήρηση – διαμόρφωση χερσαίων χώρων Λιμενίσκου Κάτω Γαλατά Δήμου Χανίων -Χρήση 2018» προυπ/σμός 117.800 €
· Έγκριση εκτέλεσης έργου με τίτλο «Αποκατάσταση υποσκαφών σε κρηπιδώματα του Λιμενίσκου της Χ. Σφακίων – Χρήση 2018», προυπ/σμού 117.800,00 €.
· Έγκριση εκτέλεσης έργου με τίτλο «Ανακατασκευή περίφραξης και πεζοδρομίων παραλιακού οδού του Λιμένα Σούδας – Χρήση 2018», πρ/σμού με ΦΠΑ 117.800 €.
· Έγκριση εκτέλεσης και υλοποίησης του έργου «ΛΙΜΕΝΙΣΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥΠΟΛΗΣ – ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΝΩΔΟΜΩΝ ΣΤΑ ΚΡΗΠΙΔΩΜΑΤΑ ΤΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΟΧΘΗΣ ΤΟΥ ΠΟΤΑΜΟΥ ΑΛΜΥΡΟΥ» προυπ/σμού 20.000 €.