Αύριο η τελευταία προθεσμία για τη ρύθμιση των αυθαιρέτων!

0
68

Τελευταία ημέρα αύριο, Παρασκευή 10 Μαΐου 2019, για τη δεύτερη φάση υπαγωγής αυθαιρέτων με μείωση κατά 10% του ειδικού προστίμου, στο πλαίσιο του νόμου 4495/2017.

Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας δεν θα δώσει άλλη παράταση.

Πλην, όμως, καταργείται η προσαύξηση στα πρόστιμα έως τη λήξη της προθεσμίας υπαγωγής (9 Νοεμβρίου 2019) που προβλέπει ο νόμος. Οι ιδιοκτήτες θα καταβάλλουν το ενιαίο ειδικό πρόστιμο χωρίς επιπλέον επιβάρυνση. Η κατάργηση της προσαύξησης θα ενταχθεί σε σχετική νομοθετική ρύθμιση.

Εκπτώσεις

Ο νόμος προβλέπει επίσης εκπτώσεις για μια σειρά από παρεμβάσεις στα αυθαίρετα, όπως εργασίες στατικής ενίσχυσης και ενεργειακή αναβάθμιση. Ειδικότερα, εάν για την υπαγωγή αυθαιρέτων ολοκληρωθούν οι προβλεπόμενες εργασίες στατικής ενίσχυσης με την εκπόνηση στατικής μελέτης, το ενιαίο ειδικό πρόστιμο μειώνεται κατά 60% σε περιοχές σεισμικής επικινδυνότητας 2 και κατά 30% σε περιοχές σεισμικής επικινδυνότητας 1.

Μείωση 30% με 50% (ανάλογα με τα τετραγωνικά) θα ισχύσει για κτίσματα που ολοκλήρωσαν την ενεργειακή αναβάθμιση. Πέρα από αυτό, εάν για την υπαγωγή αυθαιρέτων ολοκληρωθούν οι προβλεπόμενες εργασίες προσαρμογής: α) με βάση την απόφαση της Επιτροπής Ελέγχου Αυθαιρέτων Κατασκευών ή β) με βάση την απόφαση του Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής ή του Περιφερειακού Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής ή του Κεντρικού Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής για τις αυθαίρετες κατασκευές ή χρήσεις σε διατηρητέα κτήρια, τότε το ενιαίο ειδικό πρόστιμο μειώνεται κατά το κόστος των εργασιών προσαρμογής και μέχρι 50% αυτού, εξαιρουμένου του παραβόλου, εφόσον προσκομιστεί βεβαίωση της επιτροπής ή των συμβουλίων ότι οι εργασίες προσαρμογής υλοποιήθηκαν προσηκόντως.

Πώς υπολογίζονται «λυπητερή» και παράβολο

Ο υπολογισμός του προστίμου δεν είναι απλή υπόθεση και χρειάζεται οπωσδήποτε η βοήθεια μηχανικού, ο οποίος θα υποβάλει στο ηλεκτρονικό σύστημα την αίτηση υπαγωγής. Ο υπολογισμός γίνεται με βάση το εμβαδόν της επί την τιμή ζώνης στην περιοχή ακινήτου, σύμφωνα με το σύστημα αντικειμενικών αξιών του υπουργείου Οικονομικών, επί τον συντελεστή 15% και επί τους συντελεστές σχετικών ενδείξεων – τετραγωνιδίων, όπου απαιτούνται, ανάλογα με την κατηγορία και το είδος του αυθαιρέτου (τετραγωνικά μέτρα επί 15% επί τιμή ζώνης επί συντελεστές τετραγωνιδίων).

Όσον αφορά το παράβολο που καταβάλλεται για την υπαγωγή στη ρύθμιση, διαμορφώνεται στα 250 ευρώ για αυθαιρεσίες έως 100 τ.μ., 500 ευρώ για αυθαιρεσίες 100-500 τ.μ., στα 1000 ευρώ για αυθαιρεσίες 500-2000 τ.μ., στα 4000 για αυθαιρεσίες 2000-5000τ.μ., ενώ φτάνει τα 10.000 ευρώ για αυθαιρεσίες άνω των 5000 τ.μ. Οι πολύ μικρές παραβάσεις τακτοποιούνται μόνο με την πληρωμή του παράβολου.

Σημειώνεται ότι το παράβολο δεν επιστρέφεται σε καμία περίπτωση. Επίσης, παγώνουν για δύο χρόνια οι δόσεις του προστίμου για τους μακροχρόνιους ανέργους και τους δικαιούχους Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης, οι οποίοι θα πληρώσουν μόνο το παράβολο. Οι μακροχρόνιοι άνεργοι θα καταβάλουν το 30% του προστίμου για την τακτοποίηση της κύριας κατοικίας τους, ενώ οι δικαιούχοι του κοινωνικού εισοδήματος το 20%.