Άρχισε η δήλωση των κυψελών από τους μελισσοκόμους

0
50

Από τη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Π.Ε. Χανίων ανακοινώνεται ότι:

Α. Κυψέλες Διαχείμασης
Οι μελισσοκόμοι πρέπει να δηλώσουν τις κυψέλες διαχείμασης το αργότερο μέχρι 31/12/2016 στην αρμόδια ΔΑΟΚ της περιοχή τους. Η καταγραφή των έτοιμων για διαχείμαση κυψελών θα γίνεται από όλους τους μελισσοκόμους – κάτοχους μελισσοκομικών βιβλιαρίων, διαφορετικά θα αποκλείονται από όλα τα επιδοτούμενα προγράμματα

Β. Δικαιούχοι ενίσχυσης της δράσης 3.1
Οι δικαιούχοι μελισσοκόμοι της δράσης θα πρέπει να πληρούν τα εξής βασικά κριτήρια:
α) Να είναι κάτοχοι μελισσοκομικής εκμετάλλευσης τουλάχιστον 20 κυψελών .
β) Να είναι κάτοχοι μελισσοκομικού βιβλιαρίου σε ισχύ μέχρι την λήξη του κάθε ετήσιου προγράμματος, δηλ. μέχρι 31 Ιουλίου του έτους του προγράμματος.
γ) Να υποβάλλουν την αίτηση δήλωσης κυψελών διαχείμασης στις ΔΑΟΚ που ανήκουν από 1η Σεπτεμβρίου έως 31η Δεκεμβρίου κάθε έτους.

Γ. Δικαιούχοι ενίσχυσης της δράσης 3.2
α) Να έχουν βεβαίωση εγγραφής στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών
Εκμεταλλεύσεων (ΜΑΕΕ) ως επαγγελματίες αγρότες.
β) Να είναι κάτοχοι μελισσοκομικής εκμετάλλευσης τουλάχιστον 110
παραγωγικών μελισσοσμηνών και η ελάχιστη ακαθάριστη αξίας της
παραγωγής τους να είναι 8.000 €.
γ) Να είναι κάτοχοι μελισσοκομικού βιβλιαρίου σε ισχύ μέχρι την λήξη του
κάθε ετήσιου προγράμματος, δηλ. μέχρι 31 Ιουλίου του έτους του
προγράμματος.
δ) Να υποβάλλουν την αίτηση δήλωσης κυψελών διαχείμασης στις ΔΑΟΚ που
ανήκουν από 1η Σεπτεμβρίου έως 31η Δεκεμβρίου κάθε έτους.
ε) Να υποβάλλουν την αίτηση δήλωσης για συμμετοχή στη δράση 3.2
«Οικονομική στήριξη της νομαδικής μελισσοκομίας» στη ΔΑΟΚ που ανήκουν
για τις επόμενες μετακινήσεις των μελισσοσμηνών τους, δηλαδή να
ενημερώνουν τις αρμόδιες ΔΑΟΚ πριν την μετακίνησή τους.

Ακολουθήστε το Kriti24 και στο Google News για να βλέπετε όλες τις ειδήσεις

Ακολουθήστε το Kriti24 στο Facebook και στο Twitter