Απόσυρση εγκαταλελειμμένων οχημάτων

0
123

Ανακοινώνεται ότι έχει αρχίσει η περισυλλογή των οχημάτων από τον συμβεβλημένο εργολάβο, που έχουν χαρακτηριστεί ως «ΕΓΚΑΤΑΛΕΛΕΙΜΜΕΝΑ» από τη Δημοτική Αστυνομία.

Παρακαλούνται όσοι δημότες έχουν στην ιδιοκτησία τους αυτοκίνητα που στο παρελθόν τους είχε επικολληθεί το ειδικό αυτοκόλλητο, όπως απομακρύνουν άμεσα τα αυτοκίνητα τους σε ιδιωτικό χώρο.

Μέχρι σήμερα έχουν ήδη απομακρυνθεί 32 οχήματα λόγω άμεσης συμμόρφωσης των ιδιοκτήτων τους, ενώ αναμένεται να αποσυρθούν σταδιακά από τον εργολάβο 48. Η απόσυρση γίνεται σταδιακά από όλα τα διαμερίσματα του Δήμου. Ήδη έχουν απομακρυνθεί οχήματα με το γερανό από τη ΔΔ Μακρύ Γιαλού, από τη Γρα Λυγια και από κεντρικές αρτηρίες της πόλης.

Για να θεωρηθεί ένα όχημα εγκαταλειμμένο θα πρέπει να πληροί τις παρακάτω προϋποθέσεις (Π.Δ. 116/5-3-2004):

α) Να εγκαταλείπεται σε δημόσιους, δημοτικούς ή κοινοτικούς δρόμους στους οποίους απαγορεύεται η στάθμευση για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο από 30 ημέρες.
β) Να εγκαταλείπεται σε άλλους δημόσιους, δημοτικούς ή κοινοτικούς ή λιμενικούς κοινόχρηστους ή μη χώρους και οδούς για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο από 90 ημέρες και χωρίς την άδεια της αρμόδιας Υπηρεσίας ή Αρχής.
γ) Να εγκαταλείπεται σε ιδιωτικούς χώρους χωρίς προηγούμενη συγκατάθεση του κυρίου ή νομέα του χώρου κατά δήλωση του.
δ) Να αποτελεί γενικά κίνδυνο για το περιβάλλον, την υγεία και την ασφάλεια των κατοίκων, καθώς και για τη δημόσια ή ιδιωτική περιουσία.
Μετά τον εντοπισμό του εγκαταλειμμένου οχήματος, επικολλάται ειδικό υπηρεσιακό αυτοκόλλητο έγγραφο σε εμφανές σημείο του, προς ειδοποίηση του κατόχου του, ώστε αυτός να το απομακρύνει σε διάστημα 45 ημερών. Μετά την παρέλευση της ανωτέρω προθεσμίας κινείται η διαδικασία απομάκρυνσης.

Για πληροφορίες: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ 2842 340 399