Αποκατάσταση ζημιών από θεομηνίες στο Δήμο Πλατανιά

0
35

Σήμερα Τετάρτη 13 Ιουνίου στα γραφεία του Δήμου , πραγματοποιήθηκε στο Δημαρχείο Πλατανιά, η Υπογραφή Σύμβασης του έργου με τίτλο : «ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ» προϋπολογισμού δημοπράτησης: 300.000,00 €, μεταξύ του Δημάρχου κ. Ιωάννη Μαλανδράκη και της αναδόχου εταιρείας ΔΡΑΚΑΚΗΣ ΑΕ.

Το έργο αφορά εργασίες που θα εκτελεστούν για την αποκατάσταση τμήματος των ζημιών που προκλήθηκαν από την πλημμύρα της 26ης Οκτωβρίου του 2017.
Ενδεικτικά θα γίνουν αφαίρεση καταπτώσεων, αποκαταστάσεις φθορών οδοστρωμάτων, αποκαταστάσεις ζημιών σε τεχνικά έργα κλπ.

Η πίστωση προέρχεται από το Υπουργείο Εσωτερικών σε βάρος των πιστώσεων του έργου: 2003ΣΕ05500005 Επιχορήγηση των ΟΤΑ για «Πρόγραμμα πρόληψης και αντιμετώπισης ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες στους Ο.Τ.Α. Α’ και Β’ βαθμού της χώρας» και βαρύνει τον κωδικό 64.7333.013 του προϋπολογισμού του Δήμου.