ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΤΕΕ: Διακήρυξη ενόψει των εκλογών του ΤΕΕ στις 20 Νοέμβρη

0
189

Σήμερα, μετά από 7 περίπου χρόνια ύφεσης και με την εφαρμογή των γνωστών
μνημονιακών πολιτικών οι οποίες «διέλυσαν» στην κυριολεξία την ελληνική κοινωνία, και
επιβάλλεται όσο το δυνατόν συντομότερα να αποτελέσουν παρελθόν, είναι εμφανές ότι
ιδιαίτερα στο χώρο των μηχανικών έχει δοθεί συντριπτικό πλήγμα σε όλους ανεξαιρέτως τους
κλάδους (μελετητές δημοσίου – ιδιωτικού τομέα, εργολήπτες – κατασκευαστές, εργαζόμενοι του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα, κ.λπ).

Η κατάσταση αυτή εμφανίζει την πιο «προβληματική» της μορφή στους νέους μηχανικούς.
Αποτελεί λοιπόν ζήτημα απόλυτης προτεραιότητας η βελτίωση του οικονομικού κλίματος και
η σταθεροποίηση της χώρας με ανάπτυξη της παραγωγής και της οικονομίας σε εθνικό και
τοπικό επίπεδο και στήριξη του εισοδήματος των αυτοαπασχολούμενων και εργαζόμενων
μηχανικών.

Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι όλα αυτά συμβαίνουν μέσα σε ένα ιδιαίτερα ασταθές διεθνές
περιβάλλον (πχ. συνεχιζόμενος πόλεμος στην Συρία) με αποτέλεσμα (εκτός των άλλων) την
μαζική είσοδο προσφυγικών πληθυσμών και στην χώρα μας. Η έμπρακτη αλληλεγγύη όλων στο μεγάλο αυτό θέμα πρέπει να είναι δεδομένη απομονώνοντας τις όποιες ξενοφοβικές φωνές στην ελληνική κοινωνία.

Στη δύσκολη αυτή συγκυρία είναι απαραίτητη η δημιουργική δράση του ΤΕΕ, το οποίο
αξιοποιώντας το ρόλο του ως Τεχνικός Σύμβουλος της Πολιτείας θα συμβάλλει στην
κινητοποίηση των παραγωγικών δυνάμεων της χώρας ώστε να ανοίξουν νέοι δρόμοι για μια
συγκροτημένη και βιώσιμη ανάπτυξη που θα σέβεται το περιβάλλον, την ιστορία και τον
πολιτισμό αλλά ταυτόχρονα θα αξιοποιεί και θα επενδύει σε επιλεγμένους και ανταγωνιστικούς τομείς. Θα πρέπει επιτέλους να ολοκληρωθεί ο χωροταξικός σχεδιασμός, να υπάρξει αναστροφή της αποβιομηχάνισης της χώρας, με δημόσιες και ιδιωτικές επενδύσεις μέσα από επιτάχυνση των αδειοδοτήσεων, εξάλειψη της γραφειοκρατίας, εξορθολογισμό της φορολογίας, αλλά και με κανόνες από το κράτος στον επενδυτή για τήρηση της περιβαλλοντικής νομοθεσίας, των εργασιακών δικαιωμάτων και των φορολογικών του υποχρεώσεων. Θα πρέπει επιτέλους να αξιοποιηθούν οι μεγάλες δυνατότητες στον τομέα των ήπιων και ανανεώσιμων μορφών ενέργειας και της βιοκλιματικής αρχιτεκτονικής και να στηριχθεί αποφασιστικά ο πρωτογενής τομέας και οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Μόνο με την απολύτως αναγκαία επανεκκίνηση της οικονομίας θα καταστεί δυνατή και η
αποκατάσταση της θέσης του Έλληνα Μηχανικού στην παραγωγική διαδικασία. http://aneksartitotee.wordpress.com

Συμμετέχουμε – Αγωνιζόμαστε – Ψηφίζουμε

Σημεία εξαιρετικά βαρύνουσας σημασίας που καθορίζουν τα δεδομένα στη συγκεκριμένη
χρονική συγκυρία και πρέπει να αποτελέσουν κορυφαία θέματα απασχόλησης στο κεντρικό και
τοπικό ΤΕΕ είναι:

●Η μαζική φυγή διπλωματούχων μηχανικών (κατά κύριο λόγο νεώτερων ηλικιών) στο
εξωτερικό.

●Η μη εγγραφή νέων πτυχιούχων Πολυτεχνικών Σχολών στο ΕΤΑΑ – ΤΣΜΕΔΕ λόγω της
αδυναμίας καταβολής των ασφαλιστικών εισφορών

●Η κορύφωση της ανεργίας αλλά και των φαινομένων υποαπασχόλησης και
ετεροαπασχόλησης

●Οι αρνητικές εξελίξεις στον ασφαλιστικό μας φορέα (συνταξιοδοτικό και κλάδος
υγείας) με τις υπερβολικές – τουλάχιστον για την παρούσα συγκυρία – εισφορές των
μηχανικών, που οδηγούν σε αδυναμία πληρωμής εισφορών ακόμα και με τις
τελευταίες υπουργικές ρυθμίσεις

●Το δυσμενές φορολογικό πλαίσιο άσκησης του επαγγέλματος

Αποτελεί κοινή διαπίστωση ότι απαιτείται η «ανάκτηση» του κύρους του ΤΕΕ που, δυστυχώς,
τα τελευταία χρόνια έχει περιοριστεί. Για πολύ καιρό παρατηρούσαμε τα φαινόμενα που
καθόριζαν τις διαδικασίες και την λειτουργία του φορέα μας σε κεντρικό επίπεδο (αδυναμία
στη συγκρότηση οργάνων διοίκησης, αδυναμία έκφρασης στρατηγικών επιλογών προώθησης
των καλώς εννοούμενων συμφερόντων της μεγάλης πλειοψηφίας των μηχανικών κ.λπ).

Θεωρούμε ότι – τηρουμένων των αναλογιών – αντίστοιχα φαινόμενα (για πρώτη ίσως φορά)
υπήρξαν και κατά την αμέσως προηγούμενη περίοδο στο τοπικό ΤΕΕ αφού (χωρίς φυσικά
κάποιο προγραμματικό πλαίσιο) η συγκρότηση των οργάνων έγινε με «κεντρική ιδέα» την
κατανομή των θέσεων στα όργανα και τον μερισμό του χρόνου της θητείας μεταξύ της
ΔΚΜ-ΕΝΙΑΙΟ ΤΕΕ και της ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗΣ ΕΝΩΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ.
Σήμερα, με το σύνολο σχεδόν των μηχανικών σε μεγάλη επαγγελματική πίεση (που μερικές
φορές φτάνει στα όρια της απόγνωσης) και την κοινωνία σε αποδιοργάνωση, οφείλουμε να
σταθούμε «απέναντι» στην απογοήτευση και την αποστράτευση.

Θα πρέπει να εργαστούμε ώστε το ΤΕΕ, τόσο κεντρικά όσο και τοπικά (σε ΧΑΝΙΑ και
ΡΕΘΥΜΝΟ), να ξαναγίνει ανοιχτό στα μέλη του και να υπάρξουν επεξεργασίες σε όλα τα μεγάλα ζητήματα της περιόδου και του τόπου, χωρίς συντεχνιακές και κομματικές εξαρτήσεις, πράγμα που επιβάλλεται από τον ίδιο τον ρόλο του.

Διαρκής πρέπει να είναι η ενασχόληση με τα χρόνια και ανεπίλυτα θέματα της Δυτικής
Κρήτης (ΒΟΑΚ, κάθετοι άξονες, νέος δρόμος προς Αεροδρόμιο Χανίων, έργα προστασίας του
http://aneksartitotee.wordpress.com

Συμμετέχουμε – Αγωνιζόμαστε – Ψηφίζουμε

φυσικού και δομημένου περιβάλλοντος, χωροταξικού – πολεοδομικού σχεδιασμού και
ανάδειξης της πολιτιστικής μας κληρονομιάς κ.λπ).

Όσον αφορά στα μεγάλα επαγγελματικά θέματα που απασχολούν το σύνολο των
συναδέλφων (εκτός φυσικά αυτού της ανεργίας) πρέπει να υπάρχει συγκεκριμένη στόχευση:

Α. Ένταξης των νέων μηχανικών στο επάγγελμα
θεωρούμε ότι η μη πληρωμή των τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών δεν πρέπει να είναι
εμπόδιο στην άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας. Θα πρέπει να ισχύσει άμεσα η ρύθμιση
για παροχή ασφαλιστικής ενημερότητας ανά έργο με καταβολή ποσού για ασφαλιστική
εισφορά ως ποσοστό της αμοιβής του μηχανικού για τη συγκεκριμένη εργασία.

Β. Εξορθολογισμού σε λογικότερα πλαίσια της φορολογίας

Γ. Λήψης μέτρων για την ανάκαμψη της οικοδομικής δραστηριότητας με ουσιαστικό
σεβασμό στο φυσικό περιβάλλον

Δ. Αξιοποίησης των όποιων προγραμμάτων για μελέτη και κατασκευή στον τομέα των
Δημοσίων Έργων

Ε. Σταδιακής βελτίωσης (από κοινού με τους άλλους κλάδους επαγγελματιών και
εργαζομένων) των επιπέδων που έχουν ήδη διαμορφωθεί σε μισθούς, συντάξεις, αμοιβές,
παροχές ασφάλισης)

ΣΤ. Δίκαιου καθορισμού των επαγγελματικών δικαιωμάτων όλων των κλάδων των μηχανικών
και οπωσδήποτε των νέων ειδικοτήτων

Ζ. Απλοποίηση τής δαιδαλώδους πολεοδομικής νομοθεσίας και σταδιακή ψηφιοποίηση όλων
των χαρτών (πολεοδομικών, αιγιαλών κ.λπ.) σε ενιαίο σύστημα αναφοράς για εύκολη πρόσβαση
στους μηχανικούς

Οι προσεχείς εκλογές (20 Νοεμβρίου) είναι μια ευκαιρία για την ανάπτυξη του αναγκαίου
διαλόγου σε σχέση με το ρόλο του ΤΕΕ και την επίλυση των ιδιαίτερα οξυμένων προβλημάτων
του κλάδου.

Το «ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΤΕΕ» καλεί τους μηχανικούς να συμμετέχουν μαζικά στην ΕΚΛΟΓΙΚΗ
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ θεωρώντας ότι τόσο αυτή όσο και η συνεχής και ενεργός συμμετοχή τους στα κοινά των μηχανικών και του τόπου είναι όσο ποτέ άλλοτε εντελώς απαραίτητη.

Οι μηχανικοί πρέπει να πρωτοστατήσουμε στον αγώνα αυτό.
http://aneksartitotee.wordpress.com

Συμμετέχουμε – Αγωνιζόμαστε – Ψηφίζουμε

Αγωνιζόμαστε για το μέλλον μας, συμμετέχουμε και όπως πάντα ψηφίζουμε με πολιτικά
κριτήρια και όχι με λογικές κομματικές, μικροσυμφερόντων ή προσωπικών σχέσεων.