Ανατροπή με τα ασφαλιστήρια συμβόλαια με παρέμβαση Βρυξελλών

0
157

Να συμμορφωθεί με τους κανόνες της ΕΕ καλεί την Ελλάδα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε ό,τι αφορά την ασφάλιση των αυτοκινήτων, δίνοντάς της δυο μήνες για να λάβει σχετικά μέτρα.

Συγκεκριμένα, η Επιτροπή έστειλε προειδοποιητική επιστολή στην Ελλάδα καθώς έπειτα από τη διενέργεια αξιολόγησης εκτιμά ότι οι ισχύουσες εθνικές διατάξεις καθιστούν δυνατή την άρνηση της αποζημίωσης προσώπων, τα οποία είναι ασφαλισμένοι, νόμιμοι εκπρόσωποι του νομικού προσώπου που έχει στην κατοχή του το όχημα ή σύζυγοι των κατόχων ασφαλιστήριων συμβολαίων και των συγγενών τους.

Σύμφωνα με την Επιτροπή, η σχετική διάταξη της ελληνικής νομοθεσίας – η οποία δεν επιτρέπει, σε περίπτωση ατυχήματος, ο ιδιοκτήτης οχήματος να λάβει αποζημίωση, ακόμα και αν ο ιδιοκτήτης δεν είναι ο οδηγός – αντιβαίνει στο ενωσιακό Δίκαιο.